Saša Stevanović

Saša Stevanović

  • Saradnik
  • Diplomirani Ekonomista

Saša Stevanović je rođen 19. januara 1987. godine u Vranju. Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu započeo je 2005. godine i završio početkom 2010. godine na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, sa prosečnom ocenom 8,37. Dana 04. jula 2019. godine postavljen je za VD pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja– Sektor za finansije. Radnu karijeru započeo je neposredno nakon završetka osnovnih studija u preduzeću „Jolux light“ doo Vranje na poslovima iz oblasti finansija, nakon čega je bio angažovan u Gradskoj upravi grada Vranja na poslovima budžeta. Od 01. aprila 2011. godine bio je na mestu pomoćnika predsednika opštine Trgovište za budžet i finansije. U Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije zasniva radni odnos 19. decembra 2012. godine u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti. Od 2012. godine bio je u zvanju mlađi savetnik, potom savetnik, zatim samostalni savetnik i u 2018. godini biva raspoređen na mestu viši savetnik u reviziji. Ima položen ispit za rad u državnim organima. Za vreme rada u Državnoj revizorskoj instituciji radio je reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja više gradova i opština. Sertifikat državnog revizora stekao je u decembru 2018. godine. Poseduje sertifikat za rad u IDEA Audit Software. Trenutno zaposlen na mestu državnog sekretara u Minastarstvu finansija.

All Sessions by Saša Stevanović