Javne nabavke

JPP i koncesije

Javne finansije

Prosveta

Oblast konsultantskih usluga, kao jedan od tri stuba delovanja CMN, predstvalja rad u pravcu asistencije Ljudima koja direktno primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i JPP, kao i odgovornim licima naručilaca i ponuđača u sprovođenju postupaka i tumačenju propisa, kroz odgovore na konkretna pitanja u vezi sa spornom situacijom, uz analizu stavova nadležnih institucija : Državne revizorske institucije, Kancelarije za javne nabavke, kao i odluke i načelne pravne stavove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ukoliko za pojedine sporne situacije ima više stavova nadležnih institucija, te ukoliko su ti stavovi različiti, možete koristiti naše Mišljenje koje će imati značaj i u eventualnoj eksternoj kontroli.

O radu našeg tima govore Ljudi, kolege koje godinama sarađuju sa nama, a najveće bogatstvo CMN je velika mreža klijenata iz različitih oblasti, počevši od naručilaca iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova lokalnih samouprava. Naši seminari i obuke su mesto na kom samo učvršćujemo i unaprećujemo navedene korake!

Oblast usluga savetovanja, odnosno konsultantske usluge, predstavlja oblast koja doživljava primenu u velikom obimu, imajući u vidu značaj Sistema javnih nabavki (20% BDP EU sprovodi se kroz sistem javnih nabavki), a CMN nudi sprovođenje svih elemenata koji čine postupak javne nabavki u praksi. Specifični i koncept i novi vid usluge na tržištu temeljimo na sinergiji (zajedničnom radu eksperata u cilju dobijanja dodate vrednosti) ili kako smo mi to nazvali – mreži profesionalaca, eksperata i profesora u oblastima javnih nabavki. Smatramo da samo velikom grupom ljudi najrazličitijih profesionalnih profila i oblasti možemo pokriti apsolutno sve faze u oblasti javnih nabavki, počevši od faze planiranja, preko faze sprovođenja i izvršenja, do faze izrade modela svih akata (uključujući i interni akt) i na kraju faze zaštite prava.

Zbog navedenog, našu mrežu čine profesori iz oblasti javnih nabavki, profesori upravnog prava, zaposleni u institucijama kao što su Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava, Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Ministarstva, javnih preduzeća, prosvetnih ustanova, profesionalci – sertifikovani službenici za javne nabavke, eksperti iz oblasti koji se kao predmeti javnih nabavki najčešće pojavljuju kod naručilaca (inženjeri arhitekture, elektro inženjeri, nutricionisti, sanitarni inspektori, prosvetni inspektori, revizori, farmaceuti, tehničko osoblje… itd.). Kada svako od navedenih, iz svog delokruga, dá mišljenje u bilo kojoj od opisanih faza u predmetnoj nam oblasti, možete biti sigurni u zakonitost i svrsishodnost postupanja, te na kraju i kvalitet u izvršenju.

Jedna jako uspešna godina je iza nas, a velika satisfakcija je svakako velika mreža klijenata iz različitih oblasti, počevši od naručilaca iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, preko javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova pa sve do visoko-školskih institucija. Više desetina organizovanih seminara, obuka, savetovanja, ali i revizija poslovanja poslova javnih nabavki nam daje za pravo da se nadamo da će ova godina biti još uspešnija na svim poljima. Voleli bi da Vas ovaj poziv motiviše da potražite i raspitate se kod kolega o našem radu jer preporuku smatramo jedinom pravom i iskrenom reklamom.

Javne nabavke

Imajući u vidu sve navedeno ali i ne zanemarivajući činjenicu da svako od naručioca ima različite potrebe, smo pripremili sveobuhvatni paket konsultanstkih usluga našeg Centra: Savetodavne usluge „Centra“ čine gonsultacije putem elektronske pošte – mejla, telefonske konsultacije, najmanje jedan dolazak kvartalno u prostorije naručioca, izrada kvartalnog izveštaja, pregled, analiza, predlozi, ispravka i izrada akata iz postupka, izrada plana javnih nabavki i plana na koji se zakon ne primenjuje, izrada konkursne dokumentacije i vođenja postupka, otvaranje ponuda od strane sertifikovanog službenika za javne nabavke, korekcija i izrada internog akta, sprovođenje svih postupaka javnih nabavki (otvoreni, javna nabavka male vrednosti, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn), sprovođenje postupaka sa ciljem zaključivanja okvirnih sporazuma, priprema dokumenata u eventualnom postupku zaštite prava ponuđača, rad na upravnom/nadzornom/školskom odboru i dostupnost modela svih akata u trajanju od godinu dana.

JPP - Javno privatno partnerstvo i koncesije

Imajući u vidu sve navedeno ali i ne zanemarivajući činjenicu da svako od naručioca ima različite potrebe, smo pripremili sveobuhvatni paket konsultanstkih usluga našeg Centra: Savetodavne usluge „Centra“ čine gonsultacije putem elektronske pošte – mejla, telefonske konsultacije, najmanje jedan dolazak kvartalno u prostorije naručioca, izrada kvartalnog izveštaja, pregled, analiza, predlozi, ispravka i izrada akata iz postupka, izrada plana javnih nabavki i plana na koji se zakon ne primenjuje, izrada konkursne dokumentacije i vođenja postupka, otvaranje ponuda od strane sertifikovanog službenika za javne nabavke, korekcija i izrada internog akta, sprovođenje svih postupaka javnih nabavki (otvoreni, javna nabavka male vrednosti, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn), sprovođenje postupaka sa ciljem zaključivanja okvirnih sporazuma, priprema dokumenata u eventualnom postupku zaštite prava ponuđača, rad na upravnom/nadzornom/školskom odboru i dostupnost modela svih akata u trajanju od godinu dana.

Prosveta, obrazovanje, nauka

Dugogodišnji saradnici CMN su najveći eksperti iz oblasti prosvete, nauke i obrazovanja, koji saradnicima pružaju odgovore na pitanja u oblasti pretplate na časopis „Direktor – ustanove obrazovanja i vaspitanja“ . 

Ako imate nedoumica, pitanja, sugestija ili i Vi kao i mi više volite „živu“ reč, kontaktirajte nas putem telefona na broj → 011/ 3962 532 ili 064/ 24 800 25 ili e-maila [email protected] ; [email protected] i zakažite sastanak sa nama.

CMN