Časopis "Menadžment javnih nabavki"

Najkvalitetniji seminari na najekskluzivnijim lokacijama u Srbiji: „Menadžment javnih nabavki“ – vodeći časopis za teoriju i praksu javnih nabavki nosi:
– besplatne kotizacije za najkvalitetnije seminare na ekskluzivnim lokacijama,
– konsultacije u oblasti javnih nabavki u toku trajanja godišnje pretplate,
– najmanje 4 knjige – časopisa koji obrađuje predmetne aktuelnosti.

Pretplata na CMN (bazu i časopis) uključuje mogućnost postavljanja pitanja usmeno i/ili putem e-maila, na koje će na dnevnom nivou Pretplatnicima odgovarati konsultantski tim Centra za Menadžment – CMN, na čelu sa Prof. dr Markom Špilerom, Nikolom Živančevićem, Draganom Cvijićem. Naziv Paketa opredeljuje i broj pitanja koja se postavljaju na mesečnom nivou (MJN1 – 1 pitanje mesečno, MJN4 – 4 pitanja itd.) Paketi koji u nazivu imaju “plus” podrazumevaju i konsultacije telefonom.

Pretplata uključuje besplatne kotizacije za savetovanja i seminare u najluksuznijim centrima širom Srbije po najpovoljnijim cenama. 

Savremeno budžetsko poslovanje

FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Konsultantska usluga ostvaruje se uključivanjem u sistem pretplate na specijalizovani časopis, bazu i aplikaciju: Najbolji izbor za Stručnu Biznis Podršku korisnicima budžetskih sredstava. Zašto biram SBP?

  • Jer sadržaj i dinamiku izlaženja časopisa prilagođava mojim potrebama;
  • Jer rešava konkretne probleme sa kojim se susrećem u radu.
  • Jer tumači, a ne prepisuje zakonske norme;
  • Jer je ažuran, dostupan i pouzdan;
  • Jer mogu da iznesem svoja mišljenja i rešenja;

Pretplata na časopis SBP (6 + 2 gratis izdanja) za 2024 godinu uključuje i:

  • Mogućnost postavljanja pitanja putem e-maila i telefonom, na koje će na dnevnom nivou Pretplatnicima odgovarati konsultantski tim CMN, na čelu sa prof. dr Natalijom Keković, sa mogućnošću dobijanja i pisanog odgovora na vašu adresu. Interesantna pitanja sa odgovorima i praktičnim rešenjima objavljuju se u narednom izdanju SBP.
  • Korišćenje baze i aplikacije SBP
  • Usluge praćenja tematskih sesija “Meeting SBP” na aktuelne teme i prema zahtevima korisnika, koji se održavaju poslednje sedmice u mesecu, u trajanju od 60 minuta (+ odgovori na pitanja učesnika)
  • Besplatne/povlašćene cene na kotizacije za savetovanja i seminare u najluksuznijim centrima širom Srbije po najpovoljnijim cenama.
  • Individualne konsultantske sesije – “Booking SBP” i to na temu i u vreme koje Vi izaberete, u trajanju od 30 minuta (Paket Ekstra Max)

Časopis "Javno privatno partnerstvo"

Časopis za teoriju i praksu javno privatnog partnerstva i koncesija u Republici Srbiji, okruženju al ii globalno – sa besplatnim kotizacijama za najkvalitetnije seminare i konsultacijama u toku celokupnog trajanja godišnje pretplate i najmanje 2 knjige – časopisa koji obrađuje predmetne aktuelnosti! Časopis obrađuje sve elemente problematike javno privatnog partnerstva i koncesija – namenjen naručiocima i ponuđačima u smislu Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, kao i profesionalnoj i akademskoj javnosti koja se bavi ovom oblašću. U svakom broju objavljuju se radovi najvećih stručnjaka iz oblasti javno privatnog partnerstva i koncesija iz Srbije i inostranstva. Svaki broj sadrži praktičan prikaz realizacije (modela akata i konkursnih dokumentacija) postupaka koje predstavljaju problem u praksi. Najkompleksnija pitanja koja pretplatnici i saradnici iz prakse postave, biće obrađena u narednim izdanjima Časopisa.

Pretplata na časopis uključuje mogućnost postavljanja pitanja putem e-maila, na koje će na dnevnom nivou Pretplatnicima odgovarati konsultantski tim Centra za menadžment i Uredništvo Časopisa. Naziv Paketa opredeljuje i broj pitanja koja se postavljaju na mesečnom nivou (JPP1 – 1 pitanje mesečno, JPP4 – 4 pitanja itd.). Paketi koji u nazivu imaju “plus” podrazumevaju i konsultacije telefonom.

Pretplata na časopise CMN OVDE

Časopis „Menadžment javnih nabavki“ OVDE

Časopis „JPP“ OVDE

Časopis „Direktor – ustanove obrazovanja i vaspitanja“ OVDE

KNJIGE: CMN je do sada objavio 10 izdanja:

Marko Špiler: „Menadžment javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2015.
Marko Špiler, Nataša Tanjević: „Forenzika javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
Marko Špiler: „Sistem i praksa javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
Marko Špiler, Nikola Živančević: „Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
Marko Špiler: „Operativni i proizvodni menadžment“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
Marko Špiler: „Organizacija javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2018.
Grupa autora: „Javne nabavke – teorija i praksa“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2018.
Marko Špiler, Miloš Jović: „Javne nabavke – 2020.“, CMN Institut za javni menadžment, Beograd, 2020.

Zakon o javnim nabavkama, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2015.

Zakon o javnim nabavkama, CMN Institut za javni menadžment, Beograd, 2020.