Mobilna aplikacija CMN Savetnik

CMN Savetnik – aplikacija koja odgovorima u realnom vremenu i bazom ekspertskih mišljenja, kao i zvaničnih mišljenja institucija i prakse omogućava korisnicima siguran rad u ustanovi.

Omogućiće Vam da jednim klikom pronađete zakon, kao i podzakonska akt kojim se uređuje određena oblast rada. Biće Vam dostupni modeli za pripremu internih akata.

Kroz aplikaciju su dostupni odgovori na sva pitanja vezano za rad u kratkom vremenskom roku.

Aplikacija se sastoji iz 4 nezavisna modula: Javne nabavke, JPP, Budžetsko poslovanje i Prosveta.

Aplikacija omogućava neprekidan rad sa timom vodećih konsultanata klikom na dugme „Pitaj konsultanta“, gde u zavisnsti od izabranog paketa dobijate najbrže odgovore i pomoć.

Pretplatom na Aplikaciju dobijate i popust na kotizacije za seminare i obuke CMN.