Prof. dr Marko Špiler

Prof. dr Marko Špiler

  • Osnivač i direktor CMN – „Centra za menadžment“
  • Osnivač i direktor CMN – „Centra za menadžment“

Osnivač i direktor CMN – „Centra za menadžment“ („Centra za menadžment nabavki“ i „Instituta za javni menadžment“), Predsednik „Komore javnih nabavki Srbije“, prof. dr Marko Špiler, međunarodni konsultant, predavač i ekspert u oblasti javnih nabavki, radi kao profesor strukovnih studija na državnim: „Visokoj poslovnoj školi“ iz Novog Sada, prethodno na „Akademiji tehničkih i umetničkih studija“ iz Beograda, na predmetu „Menadžment javnih nabavki“ i kao Vanredni profesor na nedržavnom „Fakultetu za menadžment“ iz Novog Sada kao rukovodilac Master smera „Menadžment javnih nabavki“. Pored toga, kao predavač na više instituta i ustanova, održao je preko 300 predavanja na naučnim skupovima, seminarima i savetovanjima, u zemlji i inostranstvu, a kao konsultant je sproveo preko 200 uspešnih projekata (ministarstva, opštinske uprave, sektor obrazovanja, javna preduzeća) i međunarodnih projekata i postupaka kao konsultant više međunarodnih organizacija, UN i banaka. Održao je više međunarodnih predavanja. Objavio je 13 knjiga, 2 monografije i preko 150 naučnih i stručnih radova. Takođe i stručni saradnik Ruske akademije prirodnih nauka.Prof. dr Marko Špiler, rođen je 1980. godine u Beogradu, gde završava školovanje. Magistarsku tezu pod naslovom „Poslovni, organizacioni i finansijski efekti svojinskih promena u državnim preduzećima u periodu tranzicije“ odbranio 2008. godine, a prvu doktorsku disertaciju pod naslovom „Strategije transformacije velikih poslovnih sistema u dinamičkom okruženju“, odbranio je 2012. godine. Drugu doktorsku disertaciju pod naslovom "Integracija tehnika forenzičkog računovodstva u sistem kontrole" u fazi je odbrane. Profesionalni angažman počinje u javnom sektoru Grada Beograda, gde preko 10 godina obavlja više funkcija na poslovima planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki, nakon čega je obavljao funkciju Direktora Nabavke i u Republičkim jedinicama. Predsednik je Komore javnih nabavki Srbije.

Objavljene knjige i udžbenici:

1. „Strategijski menadžment velikih poslovnih sistema“, Tronik Dizajn, Beograd, 2012. 2. „Javne nabavke u Republici Srbiji“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014. (koautor Nadežda Mitrović Žitko) 3. „Ekskurzije i nastava u prirodi“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014. (koautor Bogoljub Lazarević 4. „Sprovođenje javnih nabavki u praksi“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2015. 5. „Menadžment javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Visoka strukovna škola DTM, Beograd, 2015. 6. „Forenzika javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Visoka strukovna škola DTM, Beograd, 2017. (koautor Dr Nataša Tanjević) 7. „Sistem i praksa javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017. 8. „Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“ (koautor Nikola Zivančević), Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017. 9. „Operativni i proizvodni menadžment“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017. 10. „Organizacija javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2018. 11. „Javne nabavke – teorija i praksa“ (sa grupom autora), Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2018. (505 str.) 12. „Javne nabavke – 2020.“, CMN Institut za javni menadžment, Beograd, 2020. (koautor Miloš Jović) 13. „Forenzičko Računovodstvo“, FON, Beograd, 2021. (sa grupom autora) 14. “Prevarno finansijsko izveštavanje, metode slučaja i istrage”, FON, Beograd, 2021. (sa grupom autora)

Objavljeni naučni radovi:

M22 (4 boda)

1. Špiler, M., Matejić, T., Knežević, S., Milašinović, M., Mitrović, A., Bogojević Arsić, V., Obradović, T., Simonović, D., Demić, V., Milojević, S., Adamović, M., Resimić, M., & Milošević P. (2022). Assessment of the Bankruptcy Risk in the Hotel Industry as a Condition of the COVID-19 Crisis Using Time-Delay Neural Networks. Sustainability, 2022(4) Sustainability 2023, 15(1), 272; https://doi.org/10.3390/su15010272 2. Špiler, M., Milošević ,D., Miškić, M., Gostimirović, L., Beslać, M., Jevtić B. (2023). Investments in digital technology advances in textile, Industria Textila Journal, 2023, 74(1); 90-106. DOI: 10.35530/IT.074.01.202287. link: Revista Ind textila 1-2023 web.pdf (revistaindustriatextila.ro) http://www.revistaindustriatextila.ro/images/2023/1/Revista%20Ind%20textila%201-2023%20web.pdf 3. Mirčetić, V., Ivanović, T., Knežević, S., Bogojević Arsić, V., Obradović, T., Karabasevic, D., Vukotić, S., Brzaković, T., Adamović, M., Milojević, S., Milašinović, M., Mitrovic, A., & Špiler, M. (2022). The Innovative Human Resource Management Framework: Impact of Green Competencies on Organisational Performance. Sustainability 2022(2), https://doi:10.3390/su14052713 Vol. 10 No. 1-2 (2022): Journal of Process Management and New Technologies 4. Matejić, T., Knežević, S., Bogojević Arsić, V., Obradović, T., Milojević, S., Adamović, M., Mitrović, A., Milašinović, M., Simonović, D., Milošević, G., & Špiler, M. (2022). Assessing the Impact of the COVID-19 Crisis on Hotel Industry. Sustainability 2023, 15(1), 272; https://doi.org/10.3390/su15010272 M24 (4 boda) 1. Rakić, S., Adamović, V., & Špiler, M. (2021). Challenges and directions of developing business communication on the global market. Oditor,2021, vol. 7, br. 3, str. 67-103 2. Mihajlović, M., Špiler, M., Avakumović, J., Tasić, S., & Vukosavljević, D. (2020). Possibility of applying contemporary analytical methods in auditing procurement of agricultural companies. Ekonomika poljoprivrede, 2021, vol. 68, br. 1, str. 191-202 3. Ćurčić, M., Todorović, V., Dakić, P., Ristić, K., & Špiler, M. (2021). Economic potential of agro-food production in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, 2021(2). 2021, vol. 68, br. 3, str. 687-700

All Sessions by Prof. dr Marko Špiler