Miloš Jović

Miloš Jović

  • Saradnik
  • Diplomirani pravnik

Miloš Jović je rođen u Beogradu, 1976.godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Staroj Pazovi, a Pravni fakultet u Beogradu.Ima višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, kao sertifikovani službenik za javne nabavke sprovodio postupke za potrebe naručioca, a potom i bio višegodišnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke. Trenutno je zaposlen u Elektromreži Srbije a.d. Učestvovao je u izradi zakonskih izmena i dopuna koje su stupile na snagu u avgustu 2015. godine i bio član radne grupe koja je izradila novi zakon o javnim nabavkama. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki, a njegovi radovi se redovno objavljuju u specijalizovanim časopisima koji obrađuju i teme iz oblasti javnih nabavki.

All Sessions by Miloš Jović