Miloš Blagojević

Miloš Blagojević

  • Saradnik
  • Diplomirani geograf

Rođen 4.juna 1975. godine u Pančevu Diplomirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplomirani geograf. Jedan je od autora i voditelj obuka za licenciranje direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja, predsednik Posebne radne grupe MPNTR za praćenje angažovanja zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, član Komisije Vlade RS za versku nastavu, član tima MPNTR za reformu plata u javnom sektoru i izradu Kataloga radnih mesta, eksterni evaluator u spoljašnjem vrednovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja, bio je član Radne grupe za izradu Pravilnika o normativima opreme i prostora u gimnazijama, član Radne grupe za izradu Pravilnika o ostvarivanju ekskurzija i nastave u prirodi u osnovnim i srednjim školama, učestvovao u izradi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

All Sessions by Miloš Blagojević