Jelica M Eremić-Đođić

  • Saradnik
  • diplomirani politikolog za komunikologiju

dr docent Univerzitet Edukons, Fakultet poslovne ekonomije2005., Univerzitet Beograd, Fakultet Političkih nauka,diplomirani politikolog za komunikologiju. 2008., Univerzitet Novi Sad, Ekonomski fakultet u Subotici, magistar ekonomskih nauka. 2012., Univerzitet Union, Fakultet za bankarstvo, Osiguranje i finansije, Beogradska Bankarska Akademija, doktor ekonomskih nauka. 2018., Univerzitet Union, Fakultet za bankarstvo, Osiguranje i finansije, Beogradska Bankarska Akademija, doktor ekonomskih nauka. Oblasti istraživanja i akademskog interesa Od 2006. godine zaposlena je na Univerzitetu Edukons, na Fakultetu poslovne ekonomije. U naučno -istraživačkom radu nastoji da dokaže povezanost između kvalitetne prakse upravljanja ljudskim resursima i organizacionih performansi preduzeća i zalaže se za razvoj efikasnijih indikatora za merenje doprinosa funkcije menadžmenta ljudskih resursa organizacionoj uspešnosti. Posebna sfera interesa u okviru menadžmenta ljudskih resursa su oblasti regrutacije i selekcije, razvoja i upravljanja karijerom. Rukovodilac je Radionice za traženje posla u okviru Centra za razvoj karijere Univerziteta Educons. Aktivni je učesnik domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija i simpozijuma. Objavila je više naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i nekoliko priručnika iz oblasti menadžmenta. Radi kao trener iz oblasti ljudskih resursa i komunikacija. Kao licencirani kouč, ima dugogodišnje iskustvo u individualnom radu sa ljudima u oblasti upravljanja i razvoja karijere i zapošljavanja. Iskustvo u nastavi Angažovana je na više različitih predmeta iz oblasti menadžmenta: menadžment ljudskih resursa, liderstvo, poslovne komunikacije, organizaciona kultura i ponašanje, upravljanje znanjem.

All Sessions by Jelica M Eremić-Đođić