Jasmina Milenković

  • član Rep. komisije za zaštitu prava u postupku JN
  • član Rep. komisije za zaštitu prava u postupku JN

Jasmina Milenković član Rep. komisije za zaštitu prava u postupku JN. Saradnik CMN i predavač na velikom broju naših skupova.

All Sessions by Jasmina Milenković