Andrijana Jovanović

Andrijana Jovanović

  • Javno privatnog parnerstva i koncesije
  • Javno privatnog parnerstva i koncesije

Andrijana Jovanović Jedan od vodećih stručnjaka iz oblasti Javno privatnog parnerstva i koncesije, saradnik CMN i predavač na velikom broju naših skupova. Rođena je 1988. godine u Paraćinu, Republika Srbija. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 2011. godine i stekla zvanje diplomiranog politikologa za međunarodnu politiku. Nakon toga je 2013. godine završila master studije politikologije, smer Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka.Trenutno pohađa doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka.Objavila je više naučnih i stručnih radova na temu javno-privatnog partnerstva i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama.Od novembra 2012. godine obavlja stručne poslove u Komisiji za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije, a od februara 2016. godine imenovana je za zamenika predsednika Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije. Govori engleski jezik.Održala je desetine predavanje za „CMN“ i objavila desetine radova za časopise „JPP“ i „Menadžment javnih nabavki“.

All Sessions by Andrijana Jovanović