Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date
map icon

WEBINARI: Za ponuđače u javnim nabavkama i Plan javnih nabavki za 2021.

WEBINARI: Za ponuđače u javnim nabavkama i Plan javnih nabavki za 2021.

Hvala na velikom interesovanju i prisustvu Webinarima!
OBUKA za ponuđače u javnim nabavkama: Portal i novi Zakon o javnim nabavkama – 17.12.2020.

Cilj Webinara je da ponuđače u javnim nabavkama detaljno provedemo i pripremimo sa svim elementima Zakona o javnim nabavkama, a potom i detaljnim procedurama upotrebe Portala javnih nabavki u 3 bloka! Webinar obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre Webinara.

Obuku će držati eksperti CMN, konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Prof. dr Marko Špiler, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Nikola Živančević, ekspert konsultant CMN i stručnjak za zaštitu prava, Dragana Marinković, menadžer konsaltinga CMN i  dugogodišnji stručnjak za oblast ponuđača u javnim nabavkama.

Kotizacija po učesniku iznosi 9.990 RSD (plus PDV)  i obuhvata interaktivnu obuku, materijal u vidu prezentacija sa svim delovima Zakona i koracima postupanja ponuđača u javnim nabavkama.
Prijava putem e-maila: [email protected] i [email protected] ili telefonom na 011/3962-532
Četvrtak, 17.12.2020.
10:00 Prvi blok: Marko Špiler – Novi Zakon o javnim nabavkama
11:30 Drugi blok: Dragana Marinković – Postupak na Portalu javnih nabavki
13:00 Treći blok: Nikola Živančević – Postupanje ponuđača u zaštiti prava
14:00  Pitanja i odgovori

WEBINAR – PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021: Plan, Portal, Usklađivanje sa Finansijskim planom, Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje
Cilj Webinara je da naručioce u javnim nabavkama detaljno provedemo i pripremimo za izradu i sve elemente planiranja nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a potom i detaljnim procedurama upotrebe Portala javnih nabavki iz predmetne oblasti! Webinar obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre Webinara.
Obuku će držati Prof. dr Marko Špiler, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, osnivač i direktor CMN, međunarodni konsultant, profesor, rukovodilac master programa „Menadžment javnih nabavki“
Kotizacija po učesniku iznosi 6.990 RSD (plus PDV)  i obuhvata interaktivnu obuku, materijal u vidu prezentacija sa svim delovima Zakona i koracima postupanja ponuđača u javnim nabavkama.
Prijava putem e-maila: [email protected][email protected] ili telefonom na 011/3962-532
Petak, 18.12.2020.
10:00  Plan javnih nabavki u skladu sa Zakonom  javnim nabavkama
10:30 Plan javnih nabavki na Portalu javnih nabavki
11:15  Usklađivanje Plana nabavki sa Finansijskim planom
11:45  Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
12:15  Izmene i dopune Plana javnih nabavki
12:35  Nedoumice i praksa u planiranju nabavki
13:00  Pitanja i odgovori

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2020

Share on Social

Short Details

  • Organizer Organizer: Marko Špiler
  • Category Category: 2020 Arhiva
  • Email Email:
  • Designation Designation: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas