Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 17/05/2018
map icon Borsko jezero

Veliko Savetovanje – Borsko jezero, 17. – 20. maja

Veliko Savetovanje – Borsko jezero, 17. – 20. maja

U predivnom ambijentu hotela Jezero na Borskom jezeru, pred skoro 150 učesnika, u najlepšem delu godine – 17. do 20. maja 2018. – održan je veliki seminar „Borsko jetero u Centru“. Seminar je bio raspoređen u 2 tematske celine koje se odvijaju paralelno, nezavisno jedna od druge. Teme seminara bile su: Predlog Novog zakona o javnim nabavkama i aktuelnosti u oblasti javnih nabavki i Aktuelnosti u ustanovama obrazovama i vaspitanja – osnovno i srednje obrazovanje i Zakonodavni okvir. Predavanja su održani najeminentniju stručnjaci iz navednih oblasti: Miloš Jović – Uprava za javne nabavke (viši savetnik), Prof. dr Marko Špiler – Centar za menadžment nabavki (osnivač, direktor), međunarodni konsultant za javnih nabavki, Vesna Nedeljković – Pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehn. razvoja za predškolsko i osnovno obrazovanje, Dr Aleksandar Pajić – Pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehn. razvoja za srednje i obrazovanje odraslih, Saša Varinac – advokat, dugogodišnji predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Aleksandra Litričin – advokat, dugogodišnji sekretar Rep. komisije za zaštitu prava u postutupcima javnih nabavki, Branimir Blagojević – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisije za JPP i koncesije, Miloš Bjelanović – član radne grupe za dodelu licenci direktorima škola, član UO Društva direktora Srbije, Vlado Krivokapić – ekspert u oblasti javnih nabavki i Nikola Živančević – ekspert u oblasti javnih nabavki.

Seminar je počeo u četvrtak, 17.05.2018. dolazaskom i prijavljivanjem učesnika, pa je nakon podele materijala i ručka, uvodnu reč, otvorivši Savetovanje održao Prof. dr Marko Špiler, detaljno analizirajući Nacrt novog Zakona o javnim nabavkama sa kritičkim osvrtom na niz elemenata koje je smatrao važnim pre usvajanja Zakona. Nakon toga je Vlado Krivokapić održao još jedno predavanje koje će se prepričavati uz prepoznatljiv šarmantan pristup na temu – Aktuelnosti u oblasti javnih nabavki. Potom je Nikola Živančević iscrpno izlagao na temu Primene ZJN u ustanovama obrazovanja i strpljivo odgovarao na pitanja gotovo dva sata. Usledila je večera posle prvog radnog dana.

U petak, 18.05.2018. počeo je naporan i kvalittan radni dan, pa je nakon doručka u 09:00 časova, već u 10:00, Miloš Jović održao dvočasovnu analizu nacrta novog Zakona o javnim nabavkama, koju je preko 100 ljudi u sali odslušalo sa pažnjom. Usledila je pauza za kafu gde su učesnici sumirali utiske. Nakon toga je Saša Varinac analizirao Nove tendencije u zaštiti prava u postupcima javnih nabavki, na šta se nadovezala i sjajna Aleksandra Litričin, takođe analizirajući Nove tendencije u zaštiti prava u postupcima javnih nabavki. Andrijana Jovanović nakon toga još jednom briljantno definiše Javno privatno partnerstvo u Republici Srbiji i primena u praksi, uz niz primera kako bi približila ovaj model učesnicima. Može se reći da su Andrijanina predavanja u ogromnoj meri podigla svest ljudi u Srbiji o modelu JPP u prethodnih nekolio godina. Potom je usledila neophodna pauza za ručak, posle čega je Miloš Bjelanović učesnicima iz oblasti prosvete i nauke govorio o polaganju za licencu za direktora, u domenu zakonskog okvira i prakse. Posle tog u već večernjem terminu, Špiler i Živančević su ponovo interaktivno sa učesnicima radili primere  javnih nabavki u oblasti  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Usledila je svečana večera i muzičko veče do kasnih večernjih, odnosno jutarnjih sati.

U subotu ujutru je već bilo vidljivo da je naporan rad uzeo danak, pa su učesnici na doručak stizali, ne tako rano kao prvog dana. Jutarnji blok je bio posvećen Prosveti, a otvorio ga je Dr Aleksandar Pajić – Pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehn. razvoja za srednje i obrazovanje odraslih, iscrpno i uz punu pažnju prisutnih govorivši o Aktuelnostima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – srednje obrazovanje, kao i o planu upisa u srednje škole, uz veliki broj pitanja zainteresovanih. Na to se u istom stilu nadovezala Vesna Nedeljković, Pomoćnik Ministra prosvete, nauke i tehn. razvoja za predškolsko i osnovno obrazovanje, koja je analizirala aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja – osnovno i predškolsko obrazovanje, predlog Zakona o udžbenicima, tematiku elektronskih udžbenika, nastavni plan za prvi i peti razred i ekskurzije kroz postupak javnih nabavki. Učesnici su imali toliko pitanja da je sala bila puna u 13:00 kada su ušli predavači iz javnih nabavki čiji je blok počinjao, a kafe pauzu su iskoristili na smenu zbog velikog interesovanja prisutnih za postavljanje pitanja. Iz navedenog razloga je i dodela sertifikata prošla u kraćem vremenskom intervalu, jer je interesovanje učesnika za teme seminara bilo izuzetno.

Od 13:00 časova, Branimir Blagojević je održao sjajno predavanje na temu Nove tendencije u zaštiti prava u postupcima javnih nabavki. Potom Špiler govori o Okvirnom sporazumu kroz prizmu nacrta novog Zakona o javnim nabavkama. Pauza za ručak je bila neophodna. Nakon toga Litričin, Varinac, Jović, Blagojević, Špiler i Živančević drže dvočasovnu Panel diskusijo – o novom Zakonu o javnim nabavkama.

Učesnicima je ostalo malo vremena za slobodne aktivnosti i pripremu za drugo muzičko veče i svečanu večeru, koja je trajala do kasnih sati i o kojoj će se dugo pričati…

U nedelju, nakon doručka, seminar je zvanično zatvoren, a učesnici su polako krenuli ka svojim gradovima sumirajući utiske i pripremajući se za nove obaveze koje ih čekaju već sutradan.

 

Poziv na portalu E-KAPIJA

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2018

Share on Social

  • Lokacija: Borsko jezero

Detalji

  • Event Venue Lokacija: Borsko jezero
  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2018 Arhiva
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas