Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 10/03/2024
map icon Zlatibor

CMN Veliki seminar – ZLATIBOR Mountain Resort**** – 10 – 13. marta 2024.

CMN Veliki seminar – ZLATIBOR Mountain Resort**** – 10 – 13. marta 2024.

Velika 47. CMN Konferencija na Zlatiboru, očekujemo maksimalno 400-500 učesnika, 25 predavača i panelista, 3 muzičke večeri. Predavanja će održati: Prof. dr Marko Špiler – Osnivač i direktor CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Nikola Živančević – CMN, Ekspert za javne nabavke, Sekretar Komore javnih nabavki, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisije za JPP i koncesije,Jasmina Milenković Republička komisija za zaštitu prava u  postupcima javnih nabavki,Dragan Cvijić – CMN, Dugogodišnji rukovodilac u kancelariji za javne nabavke, Miloš Jović -EMS, Dugogodišnji rukovodilac u knacelariji za javne nabavke, Dragica Jorgović – Ministarstvo finansija, Uprava za trezor , Dragica Jovanović – Ministarstvo finansija,Uprava za trezor, Dr Slavica Jašić – Ministarstvo prosvete,, Dr Radmilo Savić.

Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi ili na 011/3962-532 ili 065/3942-569 ili na e-mail [email protected] i [email protected]

Rezervacije smeštaja preko turističke agencije Globus Travel, putem telefona 011 3962-532 ili [email protected] i [email protected]


Kotizacija za savetovanje iznosi 24.990 RSD bez PDV).

Za pretplatnike na časopise CMN kotizacija je besplatna (fakturiše se samo trošak materijala za savetovanje). Za pretplatnike časopisa koji su iskoristili gratis(e), kotizacija iznosi 18.990,00. Za članove PKS i „Komore javnih nabavki Srbije“ koji nisu pretplatnici 23.990. Zbog velikog broja prijava i popunjavanja kapaciteta hotela Putnik, ponudićemo smeštaj u hotelima i apartmanima na Zlatiboru.

Predavači :

­

Prof. dr Marko Špiler – Osnivač CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije

Jasmina Milenković – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Saša Stevanović – Državni sekretar, Ministarstva finansija Republike Srbije

Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisija za JPP i koncesije

Prof. dr Natalija Keković – CMN, Savremeno budžetsko poslovanje

Miloš Jović – Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke

Nikola Živančević – CMN, Komora javnih nabavki Srbije

Dragan Cvijić – CMN, Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke

Irena Bulatović – Ministarstvo privrede

Hotel „Mona Plaza Zlatibor“

­

Cena 2 noći (3 dana): 2 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: 34.290 RSD po osobi. U jednokrevetnoj sobi: 42,290 RSD.
Cena 3 noći (4 dana): 3 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: 47,290 RSD po osobi. U jednokrevetoj sobi 59,290 RSD.

Predavači:

­

Dr Milan Pašić – Pomoćnik ministra prosvete za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje
 
Miloš Blagojević – Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Dr Slavica Jašić – Načelnica u Ministarstvu prosvete za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Dragan Filipović – Ministarstvo prosvete, Načelnik školske uprave Grada Beograda
 
Katarina Lučić – Revizor, dugogodišnji inspektor DRI
 
Dragica Jovanović – Ministarstvo finansija, Uprava za Trezor
 
Dragica Jorgović – Ministarstvo finansija, Uprava za trezor

RASPORED PREDAVAČA BIĆE KONCIPIRAN U SKLADU SA FINALNOM PRIJAVOM!

Smeštaj i prevoz:

­

Rezervacija hotela preko agencije Globus, (uključeno neograničeno piće na trećoj svečanoj večeri, koncert Nataše Bekvalac i tri muzičke večeri Madam Benda, spa i svi sadržaji hotela i kartice reprezentacije po 3,000 RSD za dve večeri).


Prevoz od Beograda do Zlatibora i nazad preko agencije „Terra Travel“ organizovano po cenovniku prevoznika.

 

Cene su izražene bez BT i osiguranja

Smeštaj i prevoz:

­

Cena 2 noći (3 dana) – 25-27.2.: 2 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: – 38.990,00 RSD po osobi. U jednokrevetnoj sobi: – 52.990,00 RSD.

 

Cena 2 noći (3 dana) – 26-28.2.: 2 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: – 42.990,00 RSD po osobi. U jednokrevetnoj sobi: – 55.990,00 RSD.

 

Cena 3 noći (4 dana) – 25-28.2.: 3 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: – 53.990,00 RSD po osobi. U jednokrevetoj sobi – 73.990,00  RSD.

­

Hotel „Buket“

Cena 2 noći (3 dana) – 10-12.3. (u RSD po osobi): 

2 polupansiona u 2k sobi – 30,990,00 

2 puna pansiona u 2k sobi – 34.990,00

2 polupansiona u 1k sobi – 36,990,00

2 puna pansiona u 1k sobi – 39.990,00

Cena 2 noći (3 dana) – 11-13.2. (u RSD po osobi): 

2 polupansiona u 2k sobi – 37,990,00 

2 puna pansiona u 2k sobi – 40.990,00

2 polupansiona u 1k sobi – 42,990,00

2 puna pansiona u 1k sobi – 44.990,00

Cena 3 noći (4 dana) – 10-13.3. (u RSD po osobi): 

3 polupansiona u 2k sobi – 44,990,00 

3 puna pansiona u 2k sobi – 50.990,00

3 polupansiona u 1k sobi – 50,990,00

3 puna pansiona u 1k sobi – 55.990,00 

KOTIZACIJE I MATERIJAL

 

Materijal: Časopis „Menadžment javnih nabavki“, prezentacije predavača, blok, olovka i sertifikat o učešću na savetovanju i pokloni za učesnike.

Prijava za učešće na tematskim panelima namenjenim naručiocima i ponuđačima u toku.

U cenu su uključene tri muzičke večeri (Nataša Bekvalac i Madam Bend) kao i neograničena konzumacija pića na trećoj muzičkoj večeri.

Koncert Nataše Bekvalac i muzičke večeri organizovani su samo za učesnike CMN Seminara.

Hotel „Mona Plaza Zlatibor“

­

Cena 2 noći (3 dana): 2 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: 34.290 RSD po osobi. U jednokrevetnoj sobi: 42,290 RSD.
Cena 3 noći (4 dana): 3 puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: 47,290 RSD po osobi. U jednokrevetoj sobi 59,290 RSD.

AGENDA - PROGRAM SAVETOVANJA

Nedelja, 10. mart


13:00     Dolazak učesnika

14:00     Ručak

16:00     Otvaranje seminara – pozdravna reč

16:05     Prof. dr Marko Špiler – CMN – Najnovija praksa i problem u 

              primeni Zakona o javnim nabavkama: negativne reference, 

              istraživanje tržišta, promena cena 

16:55     Jasmina Milenković – Republička komisija za zaštitu prava u 

              postupcima javnih nabavki – Praksa Republičke komisije za zaštitu 

              prava u postupcima javnih nabavki

17:40     Pauza za kafu

18:00     Dr Marija Ranđelović – Unapređivanje prakse i rada zaposlenih u 

              prosveti

18:30     Dr Radmilo Savić – Učešće u projektima EU

19:00     Večera

21:00     Muzičko veče – Madam bend 10

Ponedeljak, 11. mart

08:00     Doručak

10:00     Dr Milan Pašić – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 

              Aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja

10:40     Miloš Blagojević – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 

              Aktuelnosti i problemi u praksi  funkcionisanja ustanova obrazovanja i           

              vaspitanja

11:20     Dr Slavica Jašić – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 

              Aktuelnosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja

11:40     Pauza za kafu

12:00     PANEL – DATA STATUS – Izazovi savremenog doba – uloga ekrana u 

              razvoja deteta

13:00     RESALTA PANEL – Solarni projekti u javnom sektoru – velika prilika za 

              lokalnu samoupravu: Đorđe Popović (Resalta, direktor), Vladan Vasić 

              (Gradonačelnik Grada Pirota), Andrijana Jovanović (Zamenica predsednika  

              Rep. komisije za JPPK), dr Radmilo Savić, dr Marko Špiler)

14:00     Andrijana Jovanović – Javno privatno partnerstvo i koncesije u Republici Srbiji

14:00     Ručak

16:00     Miloš Jović – Javne nabavke

17:00     Nikola Živančević – CMN – Ponuđači u postupcima javnih nabavki

18:00     Dr Radmilo Savić – Izvedeni projekti u okviru FP7 i HORIZONT 2020 paketa, 

              primer primene solarne energije u osnovnoj školi

19:00     Večera

20:00     Muzičko veče – Madam bend 

Utorak, 12. mart


08:00     Doručak 

10:00     Miloš Jović – Javne nabavke

10:45     Nikola Živančević – CMN – Javne nabavke

11:30     Pauza za kafu

12:00     PANEL KOMORE JAVNIH NABAVKI SRBIJE – Prof. dr Marko Špiler, Prof. dr 

              Danilo Furundžić (Arhitektonski fakultet), Đorđe Dabić (Državni sekretara 

              Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave), Zlata Janković (KJNS), 

              Đorđe Isaković (KJNS), Tajna Ćaćić (PMF Novi Sad) – Izvršenje ugovora o 

              javnim nabavkama, softversko rešenje “Elena”

13:00     Dragan Filipović – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 

              Aktuelnosti i problemi u praksi  funkcionisanja ustanova obrazovanja i 

              vaspitanja

14:00     Ručak

16:00     Saša Stevanović – Aktuelnosti u Ministarstvu finansija

16:30     Dragica Jorgović – Ministarstvo finanansija,Uprava za trezor – Priprema 

              podataka iz oblasti radnih odnosa kadrovske evidencije  u novom 

              informacionom sistemu Iskra

17:10     Dragica Jovanović – Ministarstvo finanansija,Uprava za trezor – Priprema 

              podataka iz oblasti radnih odnosa kadrovske evidencije  u novom 

              informacionom sistemu Iskra

17:50     Katarina Lučić – Praksa Državne revizorske institucije i Finansijsko upravljanje 

              i kontrola

18:40     Pitanja, odgovori i završna diskusija         

19:00     Večera

21:00     Predgrupa za koncert – Madam Bend

22:30     Koncert – Nataša Bekvalac

      Tri muzičke večeri zatvorenog tipa samo za učesnike Velike Zlatiborske CMN konferencije

Centar za menadžment d.o.o.
Hercegovačka 15
11000 Beograd
011/3962-532
www.cmn.rs

­

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

  • Lokacija: Zlatibor

Detalji

  • Event Venue Lokacija: Zlatibor
  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2024 Aktuelno
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.

Ostali seminari

CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Pratite nas