Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date
map icon Zlatibor

CMN Veliki seminar – ZLATIBOR Mountain Resort**** – 10 – 13. marta 2024.

CMN Veliki seminar – ZLATIBOR Mountain Resort**** – 10 – 13. marta 2024.

Velika 47. CMN Konferencija na Zlatiboru, osržana je pred oko 400 učesnika, 25 predavača i panelista, 3 muzičke večeri na kojima su nastupali Madam Bend i Nataša Bekvalac. Predavanja su održali: Prof. dr Marko Špiler – Osnivač i direktor CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Nikola Živančević – CMN, Ekspert za javne nabavke, Sekretar Komore javnih nabavki, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisije za JPP i koncesije,Jasmina Milenković Republička komisija za zaštitu prava u  postupcima javnih nabavki,Dragan Cvijić – CMN, Dugogodišnji rukovodilac u kancelariji za javne nabavke, Miloš Jović -EMS, Dugogodišnji rukovodilac u knacelariji za javne nabavke, Dragica Jorgović – Ministarstvo finansija, Uprava za trezor , Dragica Jovanović – Ministarstvo finansija,Uprava za trezor, Dr Slavica Jašić – Ministarstvo prosvete,, Dr Radmilo Savić.

Predavači na savetovanju

Prof. dr Marko Špiler – Osnivač CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije

Jasmina Milenković – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Saša Stevanović – Državni sekretar, Ministarstva finansija Republike Srbije

Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisija za JPP i koncesije

Prof. dr Natalija Keković – CMN, Savremeno budžetsko poslovanje

Miloš Jović – Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke

Nikola Živančević – CMN, Komora javnih nabavki Srbije

Dragan Cvijić – CMN, Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke

Miloš Blagojević – Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Dr Slavica Jašić – Načelnica u Ministarstvu prosvete za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje

Dragan Filipović – Ministarstvo prosvete, Načelnik školske uprave Grada Beograda

Katarina Lučić – Revizor, dugogodišnji inspektor DRI

Dragica Jovanović – Ministarstvo finansija, Uprava za Trezor

Dragica Jorgović – Ministarstvo finansija, Uprava za trezor

Marina Grbić – Ministarstvo finansija, Uprava za trezor

Irena Bulatović – Ministarstvo privrede

AGENDA - PROGRAM SAVETOVANJA

Nedelja, 10. mart

13:00 Dolazak i registracija učesnika, ulazak u sobe od 14 časova
14:00 Ručak
16:00 Saša Stevanović – Aktuelnosti u Ministarstvu finansija
16:05 Prof. dr Marko Špiler – CMN – Izmene i dopune Zakona o javniom nabavkama
17:00 Jasmina Milenković – Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih
nabavki – Primeri postupaka zaštite prava
17:50 Dr Radmilo Savić – Pravilnik o vrstama dobara za koje naručioci primenjuju ekološke aspekte
19:00 Večera
21:00 Muzičko veče – Madam bend

Ponedeljak, 11. mart

08:00 Doručak
Sala 1: Javne nabavke
10:00 Dragan Cvijić, CMN – Registar ugovora i nove obaveze narucilaca prema izmenama i dopunama ZJN
11:00 Nikola Živančević – CMN – Primeri iz prakse iz ugla naručilaca i ponuđača
Sala 2: Prosveta
10:00 Miloš Blagojević – Aktuelnosti u sistemu srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih
10:45 Dr Slavica Jašić – Aktuelnosti u sistemu osnovnog obrazovanja i predškolskog vaspitanja
11:45 Nikola Pavlović – Unapređenje ishrane dece u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
12:00 Pauza za kafu
12:30 Andrijana Jovanović –Javno privatnog partnerstva u Srbiji, praksa i problem
13:00 Panel “Komore javnih nabavki Srbije” i “Fakulteta za menadžment” – Đorđe Isaković,
Vukašin Krunić, Marko Malbaša, Andrijana Jovanović, Nikola Živančević, Nikola Pavlović
14:00 Ručak
Sala 1: Javne finansije
16:00 Natalija Keković – Savremeno budžetsko poslovanje, FUK, sektora računovodstva u ustanovama
17:00 Dragica Jovanović – Rad u centralnom informacionom sistemu za obračun zarada ISKRA
17:40 Dragica Jorgović – Rad u centralnom informacionom sistemu za obračun zarada ISKRA
17:40 Marina Grbić – SPIRI, priprema, izvršenje i izveštavanje budžeta
18:30 Pitanja i odgovori
19:00 Večera
20:30 Muzičko veče – Madam bend

Utorak, 12. mart

08:00 Doručak
Sala 1: Javne nabavke
10:00 Miloš Jović – Podnošenje prihvatljive ponude u postupku javne nabavke
11:00 Nikola Živančević – Prekršajna i krivična odgovornost u javnim nabavkama
Sala 2: Prosveta i privreda
10:00 Dragan Filipović – Najaktuelnije teme u sistemu obrazovanja i radu školskih uprava
11:00 Irena Bulatović – Javna preduzećai izmena zakonodavnog okvira
12:00 Pauza za kafu
12:30 PANEL “Visoke poslovne škole Novi Sad”: Vanja Vukić, Direktor JKP “Beogradske Elektrane”,
Vuk Radojević, predsednik Opštine Bečej, Darko Vučetić, “RGZ”, Andrijana Jovanović,
Republička komisija za JPP i koncesije, prof. dr Danilo Furunčić, menadžer Univerziteta u
Beogradu, Jelena Damnjanović, direktorka “Visoke poslovne škole strukovnih studija” – lokalne
samouprave, energetika, obrazovanje, projekti, šanse i ograničenja
14:00 Ručak
16:00 Katarina Lučić – Praksa Državne revizorske institucije, analiza i prevazilaženje poroblema
17:00 Dr Marija Ranđelović – Prosveta danas – najaktuelniji problem u sektoru
18:30 Pitanja i odgovori
19:00 Večera
21:00 Koncert – Nataša Bekvalac (Predgrupa za koncert – Madam Bend)

Sreda, 13. mart
08:00 Doručak
10:00 Panel diskusija, odjava i odlazak učesnika

      Tri muzičke večeri zatvorenog tipa samo za učesnike Velike Zlatiborske CMN konferencije

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

  Short Details

  • Event Venue Event Venue: Zlatibor
  • Organizer Organizer: Marko Špiler
  • Category Category: 2024 Aktuelno
  • Email Email:
  • Designation Designation: Centar za menadžment d.o.o.
  CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

  Pratite nas