Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 02/02/2016
map icon Ruma

Seminar, Ruma – Planiranje, ustanove obrazovanja

Seminar, Ruma – Planiranje, ustanove obrazovanja

U Rumi, u sali Kulturnog centra, održan je jednodnevni seminar u organizaciji „Centra za menadžment nabavki“, u okviru kog su obrađivane najaktuelnije teme – planiranje, zbog obaveze Naručilaca da donesu Finansijski plan i Plan javnih nabavki u Zakonskim rokovima, ali i izmene zakona kojim se uređuje privatno obezbeđenje, uz analizu i primere iz prakse najčešće sprovođenih postupaka javnih nabavki iz oblasti ustanova obrazovanja.

Predavači na seminaru su bili:

 1. Dr Marko Špiler, profesor akademskih i strukovnih studija, direktor Nabavke u više institucija, osnivač Centra za menadžment nabavki,  autor 5 knjiga i preko 90 radova o javnim nabavkama;
 2. Srđan Jelisavčić – Rukovodilac Budžetske inspekcije Grada Pančeva
 3. Nikola Živančević – konsultant za javne nabavke u oblasti obrazovanja i vaspitanja
 4. Branko Kljaić – konsultant za automatizaciju procesa javnih nabavki (Fakultet organizacionih nauka, Omega d.o.o.)
 5. Novak Potežica – konsultant iz oblasti bezbednosti

Uvodnu temu Finansijski plan za 2017. godinu – priprema, elementi, donošenje obradio je Srđan Jelisavčić, posebno se osvrnuvši i na ostale obaveze Ustanova, posebno u delu popisa, ali i budžetske inspekcije.

Dr Marko Špiler je potom detaljno, uz desetine pitanja izuzetnih učesnika iz Rumskih ustanova, kojim je ovo izlaganje dobilo na interakciji, odbadio problematiku koja se odnosi na  Plan javnih nabavki i plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2017. godinu – priprema i donošenje i usklađivanje sa Finansijskim planom. Potom je usledila kafe pauza, koja je bila potrebna svim učesnicima, nakon iscrpnog prvog bloka.

Potom je Nikola Živančević, ponovo uz veliko interesovanje i učešće u raspravi svih prisutnih, održao predavanje na temu – Javne nabavke u oblasti obrazovanja – primena u praksi (đačka putovanja, nabavka hrane, obezbeđenje, tekuće održavanje). Pitanja su se nizala, pa je ova diskusija trajala do pauze predviđene za ručak.

Novak Potežica je potom održao predavanje o problematici vezanoj za usklađivanje Ustanova (Naručilaca) sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Pravilnikom o načenju vršenja poslova tehničke zaštite. Potom je Branko Kljaić prezentovao softver za sprovođenje javnih nabavki, kao i izvršenje ugovora, što je izazvalo izuzetnu pažnju učesnika.

Na kraju je Dr Marko Špiler, već u popodnevnim časovima, održao temu, uz diskusiju, koja se odnosila na unapređenje procedura za javne nabavke u Opštini Ruma, centralizaciju nabavki kroz okvirni sporazum i usklađivanje internog akta sa procedurama iz oblasti javnih nabavki, izvršenje ugovora i sprečavanje prekršaja (najčešća pitanja i greške naručilaca u praksi, primeri dobre i loše prakse).

 

 

Cena kotizacije za pretplatnike časopisa Menadžment javnih nabavki je naravno – besplatna. Centar za menadžment nabavki je obezbedio smeštaj za učesnike u Hotelu Park * * * * – Ruma po povlašćenim cenama, kao i prevoz Beograd – Ruma – Beograd (za učesnike savetovanja).

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2016

Share on Social

 • Lokacija: Ruma

Detalji

 • Event Venue Lokacija: Ruma
 • Organizer Predavač: Marko Špiler
 • Category Kategorija: 2016 Arhiva
 • Email Email:
 • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas