Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 09/04/2016
map icon Beograd

Seminar: Javne nabavke u javno-komunalnom sektoru, Beograd

Seminar: Javne nabavke u javno-komunalnom sektoru, Beograd

U Beogradu, u prostorijama Fakulteta za menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“, održan je prvi dan savetovanja: „Javne nabavke u jevno-komunalnom sektoru“, pripremljeno u skladu sa potrebama učesnika. Predavači na seminaru su:

Dr Marko Špiler, profesor univerziteta i profesor strukovnih studija (i na predmetu „Menadžment javnih nabavki“), autor 5 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti javnih nabavki, predavač na preko 50 skupova,

Aleksandra Litričin, advokat, dugogodišnji načelnik analitike, saradnje sa domaćim i međunarodnim organima i doskorašnji sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Miloš Jović, Uprava za javne nabavke, Savetnik za stručne poslove i regulativu u javnim nabavkama.

Nikola Živančević, Centar za menadžment nabavki

Program Seminara je kao što je već definisano određen u skladusa potrebama učesnika. Prvog dana, u subotu, 09.04.2016. godine, nakon dolaska i prijavljivanja učesnika, kao i uvodne reči Dr Marka Špilera, Aleksandra Litričin je održana predavanje na temu: Krivična i prekršajna odgovornost članova komisije, ovlašćenih i odgovornih lica u javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i  Krivičnim zakonikom RS, koje je izazvalo snažnu reakciju i niz pitanja učesnika. Potom je Dr Marko Špiler održao iscrpnu prezentaciju na temu: Plan javnih nabavki, izmena plana javnih nabavki, kvartalno izveštavanje – dileme i greške, posle čega je usledila pauza za kafu. Nikola Živančević je uz niz primera iz prakse predstavio temu : Konkursna dokumentacija – elementi i izrada, a potom i Tehnička specifikacija, nakon čega je usledio ručak.

Aleksandra Litričin, zatim detaljno analizira temu: Praksa i odluke Republičke komisije nakon izmene Zakona o javnim nabavkama, a potom i Zaštita prava u postupcima javnih nabavki. Već u kasnim popodnevnim satima, Nikola Živančević uz praktične primere iz javno-komunalnog sektora predstavlja temu: Otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda. Prvi dan savetovanja je trajao do 19:00 časova, a završio ga je Prof. Špiler, uvek aktuelnom temom: Uslovi i kriterijumi u postupku javne 

Drugi dan Savetovanja održan je 16.aprila počeo je u 10:00 časova, dolaskom i prijavljivanjem učesnika, nakon čega je Miloš Jović izuzetnim predavanjem na temu: Praksa i stavovi Uprave za javne nabavke nakon izmene Zakona o javnim nabavkama, suštinski ukazao na veliki broj ključnih dilema koje u praksi opterećuju naručioce, čime je stvorio sjajnu uvertiru za uspešan drugi dan Savetovanja. Potom je Dr Marko Špiler imao iscrpno izaganje kojim je obuhvatio:Okvirni sporazum – planiranje, sprovođenje, postupak, potom Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem – izvršenje u praksiOkvirni sporazum sa više ponuđača – izvršenje u praksi.

Pauze za kafu, a potom za ručak dobro su došle učesnicima, ali i predavačima koji su zajedno pratili izlaganje kolega sa učesnicima, a Nikola Živančević potom definiše i na primerima naručilaca analizira uvek zanimljivu temu: Konkursna dokumentacija – analiza i stručna ocena ponuda. Na ovu temu se nadovezuje inspirisani Miloš Jović, definišući i praktično obrazlažući, na izuzetno dinamičnim prezentacijama: Izveštaj o stručnoj oceni ponuda i Odluka o dodeli ugovora / obustavi postupka, a potom i Ugovor o javnoj nabavci i izmena ugovora o javnoj nabavci. Dr Marko Špiler završava radni deo Savetovanja temom: Izvršenje ugovora o javnoj nabavci – odgovornost sektora Finansija, Nabavke, Magacina. Pitanja i odgovori su kao i prvog dana trajali duže od planiranog, pa je prolećni dan, koji je ličio na letnji, ušao u večernje sate, kada su predavači dovršavali odgovore na pitanja u vezi seminara, ali i Obuke za službenika za javne nabavke i svih elemenata ove oblasti.

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2016

Share on Social

  • Lokacija: Beograd

Detalji

  • Event Venue Lokacija: Beograd
  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2016 Arhiva
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas