Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 02/11/2023
map icon Beograd

CMN besplatni seminar za ustanove obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Izmene i dopune ZJN i finansije, 2.novembar 2023.

CMN besplatni seminar za ustanove obrazovanja i vaspitanja, Beograd, Izmene i dopune ZJN i finansije, 2.novembar 2023.

Pred preko 200 učesnika iz ustanova obrazovanja i vaspitanja održan je seminar čije su teme bile: Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, Problemi u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – odgovornost zaposlenih i članova komisije, kao i teme iz oblasti budžetskog poslovanja: Normativni okvir koji reguliše finansiranje korisnika budžetskih sredstava u 2024. godini, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, Revidirana Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Izmene propisa kojima se regulišu javni prihodi (porez na dohodak građana, porezi na imovinu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i dr.), Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju od 1.1.2024. godine, Položaj i uloga sopstvenih prihoda u poslovanju budžetskih korisnika, Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2024. godinu i mogućnosti izmirivanja već preuzetih obaveza u 2023. godini, Instruktivni vodič za sprovođenje popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu (Odgovornosti, Procedura, Modeli akata, Postupak, Knjiženje, Poreski aspekti. 

Kotizacija za savetovanje je bila besplatna za direktore, pomoćnike direktora, sekretare i šefove računovodstva iz svih ustanova obrazovanja sa teritorije Grada Beograda.

Predavači su bili:

­prof. dr Marko Špiler – Osnivač CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije

Nikola Živanćević – CMN, Komora javnih nabavki Srbije

Dr Natalija Keković – CMN, Urednik časopisa „Savremeno budžetsko poslovanje“, konsultant.

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

  • Lokacija: Beograd

Detalji

  • Event Venue Lokacija: Beograd
  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2023
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas