Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date
map icon

Ekskluzivno, CMN seminar – Hotel Ub (Aqua Park) 13-15.novembar

Ekskluzivno, CMN seminar – Hotel Ub (Aqua Park) 13-15.novembar

Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi ili na 011/3962-532 ili 063/197-56-00 ili na e-mail [email protected] i [email protected]

Rezervacije smeštaja preko turističke agencije Globus Travel.

Kotizacija za savetovanje iznosi 22.000 RSD bez PDV. Za pretplatnike na časopise CMN i učesnike koji koriste usluge hotela 50% popusta na kotizacije.

CMN seminar, Izmene i dopune ZJN i ZJPPK, finansije i prosveta, 13-15.novembar 2023.

Predavači : Prof. dr Marko Špiler, Andrijana Jovanović, Nikola Živanćević, dr Slavica Jašić, dr Natalija Keković.

Cena 2 noći (3 dana): 2 puna pansiona u trokrevetnoj sobi -13.910,00 RSD po osobi; u dvokrevetnoj sobi: – 15.560,00 RSD po osobi. U jednokrevetnoj sobi: – 18.800,00 RSD.

Agenda

Ponedeljak, 13. novembar

13:00 Dolazak učesnika, registracija, podela materijala

14:00 Ručak

16:00 Otvaranje seminara – pozdravna reč

16:05 Prof. dr Marko Špiler – Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama

17:00 Dr Natalija Keković – Normativni okvir koji reguliše finansiranje korisnika budžetskih sredstava u 2024. godini, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, Revidirana Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Izmene propisa kojima se regulišu javni prihodi (porez na dohodak građana, porezi na imovinu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i dr.)

18:00 Dr Natalija Keković – Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju od 1.1.2024. godine, Položaj i uloga sopstvenih prihoda u poslovanju budžetskih korisnika, Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2024. godinu i mogućnosti izmirivanja već preuzetih obaveza u 2023. godini, Instruktivni vodič za sprovođenje popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu ( Odgovornosti, Procedura, Modeli akata, Postupak, Knjiženje, Poreski aspekti)

18:00 Panel diskusija

19:00 Večera

­
Utorak, 14. novembar

8:00 Doručak

10:00 Dr Slavica Jašić – Aktuelnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvu prosvete

11:00 Nikola Živančević – Aktuelnosti u javnim nabavkama i zaštiti prava

12:00 Andrijana Jovanović – Izmene i dopune zakona o JPP i koncesijama

13:00 Pitanja i odgovori

14:00 Ručak

16:00 Pitanja i odgovori – diskusija predavača sa učesnicima seminara

19:00 Večera

Sreda, 15. novembar

8:00 Doručak

10:00 Panel diskusija

12:00 Odlazak učesnika

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

Short Details

  • Organizer Organizer: Marko Špiler
  • Category Category: 2023
  • Email Email:
  • Designation Designation: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Pratite nas