Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 17/11/2023
map icon Niš

Jednodnevni seminar, Niš 17.novembar

Jednodnevni seminar, Niš 17.novembar

U Nišu pred preko 100 učesnika je održan jednodnevni seminar na kom su održana predavanja: Prof. dr Marko Špiler – Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Andrijana Jovanović – Izmene i dopune zakona o JPP i koncesijama. Nikola Živančević – Aktuelnosti u javnim nabavkama i zaštiti prava.  Dr Natalija Keković – Normativni okvir koji reguliše finansiranje korisnika budžetskih sredstava u 2024. godini, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, Revidirana Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Izmene propisa kojima se regulišu javni prihodi (porez na dohodak građana, porezi na imovinu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i dr.). Dr Natalija Keković – Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju od 1.1.2024. godine, Položaj i uloga sopstvenih prihoda u poslovanju budžetskih korisnika, Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2024. godinu i mogućnosti izmirivanja već preuzetih obaveza u 2023. godini, Instruktivni vodič za sprovođenje popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu ( Odgovornosti, Procedura, Modeli akata, Postupak, Knjiženje, Poreski aspekti.

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

  • Lokacija: Niš

Detalji

  • Event Venue Lokacija: Niš
  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2023
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas