Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date
map icon

Jednodnevni seminar, Kaštel Ečka 8.novembar

Jednodnevni seminar, Kaštel Ečka 8.novembar

Održan je jednodnevni seminar u Kaštelu Ečka pred oko 100 učesnika na kom su obrađene najaktuelnije teme iz oblasti javnih nabavki i javnih finansija. Počeo je Marko Špiler timačeći Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Potom je Andrijana Jovanović obrazložola Izmene i dopune zakona o JPP i koncesijama. Usledila je pauza za kafu nakon koje je Nikola Živančević govorio o aktuelnostima u javnim nabavkama i zaštiti prava: Za preko 40 škola dr Slavica Jašić je govorila o aktuelnostima u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvu prosvete.

U 14:30 je poslužen ručak nakon kog je dr Natalija Keković obrazlagala: Normativni okvir koji reguliše finansiranje korisnika budžetskih sredstava u 2024. godini, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, Revidirana Fiskalna strategija za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Izmene propisa kojima se regulišu javni prihodi (porez na dohodak građana, porezi na imovinu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i dr.), a potom i Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju od 1.1.2024. godine, Položaj i uloga sopstvenih prihoda u poslovanju budžetskih korisnika, Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2024. godinu i mogućnosti izmirivanja već preuzetih obaveza u 2023. godini, Instruktivni vodič za sprovođenje popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava za 2023. godinu ( Odgovornosti, Procedura, Modeli akata, Postupak, Knjiženje, Poreski aspekti.

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

  • Vreme: 10:00 - 17:00 (Europe/Belgrade)

Short Details

  • Organizer Organizer: Marko Špiler
  • Category Category: 2023
  • Email Email:
  • Designation Designation: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas