Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 05/12/2023
map icon

CMN seminar, za advokate, u saradnji sa ekspertima RGZ, Beograd 20. decembra 2023.

CMN seminar, za advokate, u saradnji sa ekspertima RGZ, Beograd 20. decembra 2023.

Nove Izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: Koraci ka efikasnijem radu

Zbog velikog interesovanja i prisustva najeminentnijih predavača i rukovodstva RGZ, molimo vas da izrazite interesovanje za ovu radionicu najkasnije do 19. decembra 2023. godine u 15 časova slanjem emaila ili pozivom na kontakte ispod. BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN.

Poštovani advokati,

Želimo da vas obavestimo o značajnim promenama u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i vodova u Republici Srbiji. U saradnji sa strucnjacima iz Republičkog geodetskog zavoda organizujemo radionicu i stručno savetovanje pod nazivom „Nove Izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: Koraci Ka Efikasnijem Radu“

Radionica će se održati 20. decembra 2023. godine u Hotelu Putnik INN, Palmira Toljatija 9, 11070 Novi Beograd.(kod starog Merkatora). Na ovoj radionici ćemo detaljno obraditi sledeće ključne oblasti:

  • Izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova: Detaljno objašnjenje novih zakonskih rešenja i njihovih praktičnih implikacija.
  • Uloga advokata kao profesionalnih korisnika katastra: Šta znači biti profesionalni korisnik, koje su vaše nove odgovornosti i prava, i kako se efikasno koristiti digitalnim alatima u postupku upisa.
  • Podnošenje zahteva i poslovni procesi: Praktični vodič kroz podnošenje zahteva i nove poslovne procedure koje će olakšati vaš rad.
  • Tehnička rešenja i digitalna transformacija: Prezentacija najnovijih tehnoloških rešenja i kako ih koristiti radi efikasnijeg obavljanja posla.
  • Pitanja i diskusija: Imate priliku da postavite pitanja ekspertima i razmotrite sve aspekte novih zakona.

Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi ili na 011/3962-532 ili 063/197-56-00 ili na e-mail [email protected] i [email protected]

Rezervacije smeštaja preko turističke agencije Globus Travel, putem telefona 011 3962-532.

Kotizacija za savetovanje iznosi 11.900 RSD bez PDV (14.280 RSD sa PDV) i uključuje pauzu za kafu i ručak.

Predavači na seminaru:

Ognjenka Ilić, Pomoćnik direktora Sektor za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod

Gordana Zorić, Sektor za pravne poslove, RGZ (prezenter Zakona u Skupštini Srbije)

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak, RGZ

Branislava Rakić, načelnik Odeljenja za normativno-pravne poslove, RGZ

Milica Jelić, Sektor za digitalnu transformaciju, RGZ

Vladica Ubavić, Sektor za digitalnu transformaciju, RGZ

Vanja Šimunić, Sektor za razvoj i inovacije, RGZ

Danilo Radunović, načelnik Odeljenja digitalnog arhiva

Dodatni materijali, uputstva i tutorijali biće dostupni nakon završetka radionice. Učesnici će dobiti pristup ovim resursima kako bi imali obimne informacije i podršku za dalje samostalno rad. Ovi materijali služe kao dodatak radionici i podrška za efikasniji rad u novom okviru zakona.

Agenda

08:30 – 10:00 Registracija učesnika

PROTOKOLARNI DEO

10:00 – 10:15 Otvaranje Radionice
1. Pozdravna reč organizatora
2. Pozdravna reč gosta – Ognjenka Ilić, Pomoćnik direktora Sektor za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod
3. Uvod u temu i ciljevi radionice, Predstavljanje predavača i gostiju

RADNI DEO

10:15 – 11:00 IZMENE ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I
VODOVA

• Gordana Zorić, Sektor za pravne poslove, RGZ (prezenter Zakona u Skupštini Srbije)
• Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak, RGZ
• Branislava Rakić, načelnik Odeljenja za normativno-pravne poslove, RGZ

1. Detaljno objašnjenje novih zakonskih rešenja
2. Praktične implikacije za advokate – nova uloga advokata u sistemu zemljišne administracije u Srbiji. Prednosti i očekivanja
3. Novi poslovni procesi koji olakšavaju rad advokata
4. Razjašnjenje mogućih nedoumica

11:00 – 11:15 Pitanja i odgovori

11:15 – 12:00 ULOGA ADVOKATA KAO PROFESIONALNIH KORISNIKA KATASTRA, eŠALTER KAO
SREDSVO KOMUNIKACIJE

• Milica Jelić, Sektor za digitalnu transformaciju, RGZ
• Vladica Ubavić, Sektor za digitalnu transformaciju, RGZ

1. Šta znači biti profesionalni korisnik u novom okviru, kako postati profesionalni korisnik i šta to znači
2. Odgovornosti i prava advokata prilikom korišćenja, mogućnosti podnošenja zahteva i zahtevani elementi u digitalnoj komunikaciji
3. Praktični vodič kroz podnošenje zahteva, Studije slučaja i primeri iz prakse

12:00 – 12:15 Pitanja i odgovori

12:15 – 12:30 Kafe pauza

12:30 – 13:15 TEHNIČKA REŠENJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJU ZA UNEPREĐENJE
RADA KROZ DIGITALNE USLUGE RGZ-a – Novi eKatastar, Novi RGZ portal, eArhiv, Katastarski alarm, Geosrbija

• Vanja Šimunić, Sektor za razvoj i inovacije, RGZ
• Danilo Radunović, načelnik Odeljenja digitalnog arhiva

1. Efikasna upotreba digitalnih alata u postupku upisa,
2. Prezentacija najnovijih tehnoloških rešenja
3. Demonstracija korišćenja digitalnih alata
4. Pitanja i odgovori

13:15 – 14:15 Diskusija i završne reči
1. Sažetak ključnih tačaka radionice
2. Otvoreno pitanje i diskusija sa učesnicima
3. Zahvala učesnicima na prisustvu

14:15 – 15:00: Ručak I Networking

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2023

Share on Social

Detalji

  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2023
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Pratite nas