Edit Content

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born.

I will give you a completed accounts we must explain to you how all seds this mistakes idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts.

start date 22/07/2016
map icon Beograd

Okrugli sto – „Javne nabavke – okvirni sporazum u javno-komunalnom sektoru“

Okrugli sto – „Javne nabavke – okvirni sporazum u javno-komunalnom sektoru“

U Beogradu je 22. i 25 jula,  održan dvodnevni okrugli sto: „Javne nabavke – okvirni sporazum u javno-komunalnom sektoru“, na kom je u dva dana detaljno analizirana aktuelna problematika iz ove oblasti.

Predavači koji su vodili ovaj okrugli sto bili su: Dr Marko Špiler, profesor univerziteta i strukovnih studija (i na predmetu „Menadžment javnih nabavki“), autor 5 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti javnih nabavki, predavač na preko 50 skupova i Vlado Krivokapić, direktor Nabavki u JKP „Beogradske elektrane“.

Program Okruglog stola:

1. dan

16:00 Dr Marko Špiler Definicija okvirnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

16:45 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa jednim ponuđaćem

17:30 Pauza

17:40 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem – procedura u skladu sa Internim aktom i ISSO standardima

18:15 Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem – primeri konkursnih dokumentacija

19:00 Pitanja i odgovori

2. dan

16:00 Dr Marko Špiler Okvirni sporazum sa više ponuđača sa i bez otvaranja konkurencije

16:45 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Najnovija praksa i aktuelnosti u oblasti primene Zakona o javnim nabavkama

17:30 Pauza 17:40 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa više ponuđača, sa i bez otvaranja konkurencije – procedura u skladu sa Internim aktom i ISSO standardima

18:15 Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa više ponuđača bez otvaranja konkurencije – primeri konkursnih dokumentacija

19:00 Pitanja i odgovori

 

Marko Špiler

Centar za menadžment d.o.o.

Event TAGs

2016

Share on Social

  • Lokacija: Beograd

Detalji

  • Event Venue Lokacija: Beograd
  • Organizer Predavač: Marko Špiler
  • Category Kategorija: 2016 Arhiva
  • Email Email:
  • Designation Organizator: Centar za menadžment d.o.o.
CMN – seminari, izdavaštvo, konsalting Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki – Institut za javni menadžment

Korisni linkovi

Pratite nas