Okrugli sto „U susret novom Zakonu o javnim nabavkama“ – Mona Zlatibor

Okrugli sto „U susret novom Zakonu o javnim nabavkama“ – Mona Zlatibor, trajao je od 31. januara do 02. februara 2018. godine. Predavanja i sesije su držali Dr Marko Špiler, Aleksandra Litričin i Saša Varinac.

Broj učesnika je bio ograničen na 30 zbog forme Okruglog stola. Poseban kvalitet ove forme je aktivno učešće svih učesnika Okruglog stola i visok nivo interakcije sa otvaranjem pitanja na koje su moderatori sa ostalim učesnicima davali odgovore na bazi primera iz prakse i prakse Institucija.

Sreda, 31.01.2018.

12:00   Dolazak, prijavljivanje učesnika, podela materijala

16:00   Uvodna reč – otvaranje Savetovanja i podela materijala

16:15    Okrugli sto – Dr Marko Špiler

19:00   VEČERA

Četvrtak, 01.02.2018.

 09:00   Doručak

10:00   Okrugli sto – U susret novom Zakonu o javnim nabavkama – Dr Marko Špiler, Saša

Varinac, Aleksandra Litričin

11:00   PAUZA ZA KAFU

11:30   Slobodne aktivnosti

18:00   Konsultativna sesija

19:00   VEČERA

Petak, 02.02.2018.

09:00   Doručak

12:00   Kasna odjava – odlazak učesnika

Ostavite odgovor