DANI JAVNIH NABAVKI U NOVOM SADU

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad i Centar za menadžment d.o.o. Beograd – Centar za menadžment nabavki, organizovali su veliko dvodnevno Savetovanje i Obuku:

DANI JAVNIH NABAVKI U NOVOM SADU

Program seminara na internet stranici Škole ovde i o Obuke za Službenika za javne nabavke ovde

Pred preko 70 učesnika, Dani javnih nabavki – Savetovanje i Obuka za službenika za javne nabavke  održani su  u Univerzitetskom kampusu u Novom Sadu, na obali Dunava, u zgradi Visoke poslovne škole strukovnih studija.

Izveštaj sa seminara na sajtu Škole ovde

Savetovanje se sastojalo iz dva dela – uvodnog Panela gde su se Skupu u desetominutnom izlaganju obraćati predstavnici institucija i predavanja će održati najeminentniji predavači iz navedenih oblasti.

Izveštaj sa obuke na sajtu Škole ovde

Obuka za službenika za javne nabavke se istovremeno odvijala, a predavači si najeminentniji stručnjaci iz ove oblasti (Centar za menadžment nabavki, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki).

Ogranizatori su pripremili kafe pauze i pauze za ručak (koktel – ketering) za sve učesnike. Svi učesnici Savetovanja dobijaju sertifikat o učešću na Savetovanju.

Predavači na Savetovanju i Obuci su: 

Nala Milišić – Pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost

Prof. dr Jelena Damnjanović – direktor Visoke poslovne strukovne škole Novi Sad, profesor strukovnih studija

Prof. dr Vladimir Zakić – profesor univerziteta i strukovnih studija

Prof. dr Marko Špiler – profesor univerziteta i strukovnih studija, osnivač Centra za menadžment nabavki, predsednik Udruženja naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – Instituta za javni menadžment

Miloš Jović – Uprava za javne nabavke,

Aleksandra Litričin – advokat, dugogodišnji sekretar Rep. komisije za zaštitu prava u postupcima j.n.

Andrijana Jovanović – zamenik Predsednika Komisije za Javno privatno partnerstvo Republike Srbije

Nikola Živančević – konsultant za javne u obrazovnim ustanovama
Paralelno sa Seminarom održana je Obuka za službenika za javne nabavke u prostoru Škole.


 

 


Program Savetovanja:

Četvrtak, 08.06.2017.

09:00   Dolazak, prijavljivanje učesnika, podela materijala

10:00   Prof. dr Jelena Damjanović – otvaranje Savetovanja

10:15   Nela Mališić – uvodna reč

10:30   Prof. dr Marko Špiler – uvodna reč

10:45   Prof. dr Vladimir Zakić – uvodna reč

11:00   Dr Marko Špiler

Menadžment javnih nabavki

11:00   Kafe pauza

13:00   Miloš Jović

Praksa Uprave za javne nabavke u postupcima javnih nabavki

14:00   Ručak

15:00   Aleksandra Litričin

Praksa Re

publičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

16:00   Nikola Živančević i Branko Kljaić

Javne nabavke u ustavnovama obrazovanja i vaspitanja

17:20   Andrijana Jovanović

Praksa Republičke – Komisije za javno privatno partnerstvo i koncesije

18:00   Pitanja i odgovori

Ostavite odgovor