Dr Marko Špiler na pradavanju „Udruženja ponuđača Srbije“

Više na linku

Udruženje „Ponuđači Srbije“ opravdalo je poverenje polaznika na uspešno održanoj radionici „Novine u postupcima javnih nabavki i primena u praksi“, što potvrđuju visoke ocene date u Anketama zadovoljstva koje su na kraju radionice popunjavali učesnici.

Radionica je održana u prostorijama hotela „Prestige“, 28.10.2016.godine.

Prvu temu „Primena okvirnog sporazuma i pregovaračkog postupka u praksi“ izneo je Prof. Dr Marko Špiler, osnivač Centra za menadžment nabavki, koji je učesnicima radionice kroz praktične primere približio sadržinu okvirnog sporazuma, pravila primene okvirnog sporazuma, kao i pravila primene pregovaračkog postupka ukoliko je naručilac dobio sve neprihvatljive ponude ili sprovodi postupak po hitnosti.

Drugu temu interpretirali su stručni konsultanti iz firme „Tenderi doo Kragujevac“. Prvi deo teme „Dokazi ispunjenosti dodatnih uslova“ prezentovala je Slađana Ratinac – stručni konsultant, dok je drugi deo teme „Rokovi značajni za ponuđače“ analizirala stručni konsultant – Stanica Radović. Imajući u vidu aktuelnost teme, polaznici seminara su mogli kroz aktuelne praktične primere da dobiju odgovore na pitanja kao što su: da li se može zahtevati naknadno dostavljanje uzoraka; da li su naručioci u obavezi da nakon dostavljene izjave o ispunjenosti uslova zahtevaju dostavljanje dokaza od svih ponuđača, tokom stručne ocene ponuda; u kom slučaju se zahtev za zaštitu prava može podneti do isteka roka za podnošenje ponude; kao i na mnoga druga pitanja.

Treću temu „Aktuelna praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – meritorne odluke“ prezentovao je advokat Saša Varinac, bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Odabrane su najaktuelnije Odluke Republičke komisije, na osnovu kojih su prisutni ponuđači mogli upotpuniti svoje znanje, ali i naučiti mnogo toga o stavovima Republičke komisije nakon stupanja na snagu Zakona o izmena i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Udruženje će nastaviti sa pozitivnom praksom edukacije ponuđača, u cilju unapređenja postupaka javnih nabavki, stvaranja uslova za veću i fer konkurenciju i podizanja nivoa zakonitosti i pravičnosti u postupcima javnih nabavki.

Slike sa održane radionice pogledajte na sledećem linku

Ostavite odgovor