Okrugli sto – „Javne nabavke – okvirni sporazum u javno-komunalnom sektoru“

U Beogradu je 22. i 25 jula,  održan dvodnevni okrugli sto: „Javne nabavke – okvirni sporazum u javno-komunalnom sektoru“, na kom je u dva dana detaljno analizirana aktuelna problematika iz ove oblasti.

Predavači koji su vodili ovaj okrugli sto bili su: Dr Marko Špiler, profesor univerziteta i strukovnih studija (i na predmetu „Menadžment javnih nabavki“), autor 5 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti javnih nabavki, predavač na preko 50 skupova i Vlado Krivokapić, direktor Nabavki u JKP „Beogradske elektrane“.

Program Okruglog stola:

1. dan

16:00 Dr Marko Špiler Definicija okvirnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

16:45 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa jednim ponuđaćem

17:30 Pauza

17:40 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem – procedura u skladu sa Internim aktom i ISSO standardima

18:15 Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem – primeri konkursnih dokumentacija

19:00 Pitanja i odgovori

2. dan

16:00 Dr Marko Špiler Okvirni sporazum sa više ponuđača sa i bez otvaranja konkurencije

16:45 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Najnovija praksa i aktuelnosti u oblasti primene Zakona o javnim nabavkama

17:30 Pauza 17:40 Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa više ponuđača, sa i bez otvaranja konkurencije – procedura u skladu sa Internim aktom i ISSO standardima

18:15 Vlado Krivokapić Okvirni sporazum sa više ponuđača bez otvaranja konkurencije – primeri konkursnih dokumentacija

19:00 Pitanja i odgovori

 

Ostavite odgovor