33. Velika CMN konferencija – Zlatibor „Mountain Resort“ i „Mona“ 13. -16. aprila pred preko 300 učesnika

Održan je Veliki CMN seminar na Zlatiboru, pred preko 300 učesnika, sa 15 predavača, tri muzičke večeri na kojima je nastupao samo za učesnike skupa Lexington bend, potom i Madam bend. Predavanja su održali: Prof. dr Marko Špiler – Osnivač i direktor CMN, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Suzana Todorović – Kancelarija za javne nabavke, Nikola Živančević – CMN, Ekspert za javne nabavke, Sekretar Komore javnih nabavki, Dragan Cvijić – CMN, dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke, Miloš Jović – EMS, dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika Republičke komisije za JPP i koncesije, Biljana Branković – Ekspert za EF, GO Surčin, načelnica za finansije, Miloš Blagojević – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Dr Slavica Jašić – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Katarina Lučić – Revizor i dugogodišnji inspektor DRI, Prof. dr Igor Pejović – Predsednik Komore medijatora Srbije, Dragica Jovanović i Dragica Jorgović, predstavnici Ministarstva finansija – oblast javnih finansija, radnog prava i računovodstva, Dragan Filipović, Školska uprava Beograd, Predstavnici Komore javnih nabavki Srbije.

Na seminaru su obrađivane teme: JAVNE NABAVKE: Aktuelna praksa, Stavovi Republičke komisije za zaštitu prava i Kancelarije za javne nabavke. Planiranje, Sprovođenje, Izvršenje. JAVNE FINANSIJE: Obračun zarada, naknade zarada i naknade troškova zaposlenih, Upravljanje javnim rashodima i javnim finansijama, Planiranje i izvršenje budžeta, Finansijski planovi, Knjiženje, Elektronske fakture, Radno pravo. JPP i koncesije: Aktuelni projekti, Postupci izrade koncesionih akata i projekata, Sproviđenje postupka izbora privatnog partnera PROSVETA: Aktuelne izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Aktuelnosti u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. E-FAKTURE – Zakon i praksa PRAKSA DRI – Praksa kontrole FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA – Praktična primena NAUČNO-STRUČNA POSLOVNA KONFERENCIJA I POSLOVNI FORUM: Moderni menadžment, Korporativno upravljanje, Organizacija, Finansije, Markteting, PR i lobiranje, Spoljna trgovina i nabavke, Poslovno pravo

 

 

 

Ostavite odgovor