Obuka za službenika za javne nabavke 15-16. jul 2021.

Organizujemo dvodnevnu Obuku za polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Obuka traje dva dana, u hotelu „Mona Plaza“ u Beogradu, uz puno poštovanje mera za zaštitu od COVID-19. Broj mesta je ograničen. Obuku drže:

Prof. dr Marko Špiler (CMN, Komora javnih nabavki Srbije)

Dragan Cvijić (CMN, Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke)

Olivera Rajković (Kancelarija za javne nabavke)

Kancelarija za javne nabavke organizuje ispit za službenika za javne nabavke na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: Zakon). Sva lica koja ispunjavaju uslove za sticanje statusa kandidata za polaganje ispita u smislu odredbi Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 93/20, u daljem tekstu: Pravilnik), a koja su podnela prijave, ispit će polagati u terminima koji su već zakazani počev od marta 2021., o čemu će biti obavešteni od strane Kancelarije za javne nabavke. Prijave za polaganje ispita mogu dostaviti na email adresu: sluzbenik@ujn.gov.rs.  Uz popunjeni obrazac prijave,  potrebno je dostaviti dokaze na način bliže opisan u obrascu prijave koji možete preuzeti ovde.

O datumu i vremenu polaganja ispita, kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom, biće obavešten rešenjem najkasnije 15 dana pre održavanja ispita. Na ispit, svaki kandidat donosi ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu kako bi se utvrdio identitet kandidata, dok kandidat koji je uz prijavu ispita podneo i dokaz o stečenom visokom obrazovanju, na ispit donosi i overenu kopiju diplome, koju Kancelarija za javne nabavke zadržava. Kancelarija za javne nabavke je pripremila Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, koji je je objavljen na internet stranici Kancelarije, a koji dobija svaki učesnik Obuke.

Ispit se polaže pismeno, odnosno testiranjem. Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata, koriste se sledeći pravni izvori: 1) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona; 2) Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i 3) Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93, 44/99 – dr. propis i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20), koji su navedeni u članu 2. Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke. Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Prijava i kotizacija

Prijava za Obuku se vrši putem e-maila office@cmn.rs i danijelacmn@gmail.com . Obuka će se vršiti u Hotelu „Mona Plaza“ u Beogradu (Dorćol), Cara Uroša 62-64., uz puno poštovanje mera zaštite od COVID-19. Takođe, broj mesta je ograničen radi poštovanja preporuke o distanci u zatvorenom prostoru. obuka za sluzbenika za javne nabavke 2021021

Kotizacija za obuku iznosi 17.990,00 RSD po učesniku (uključuje dvodnevnu obuku, dva ručka u hotelu i dve kafe pauze, kao i materijal za Obuku).

Materijal za obuku

Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke obuka za sluzbenika za javne nabavke 2021., Sertifikat o učešću obuka za sluzbenika za javne nabavke 2021., Prezentacije predavača na mejl obuka za sluzbenika za javne nabavke 2021.

Raspored Obuke

1. Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji
2. Pojam i predmet javne nabavke
3. Naručioci
4. Načela javne nabavke
5. Izuzeci od primene zakona
6. Mešovita nabavka
7. Pragovi
8. Način određivanja procenjene vrednosti javnih nabavki i podela u partije

9. Podela nabavke u partije
10. Rezervisane javne nabavke
11. Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka
12. Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke
13. Sprečavanje korupcije i sukoba interesa
14. Vrste postupaka javne nabavke
15. Minimalni broj kandidata
16. Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

17. Posebni režimi nabavke
18. Centralizovane i zajedničke javne nabavke
19. Računanje i određivanje rokova
20. Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke
21. Objavljivanje i transparentnost
22. Izbor učesnika i dodela ugovora
23. Izvršenje ugovora
24. Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

25. Sektorske delatnosti
26. Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama
27. Kancelarija za javne nabavke
28. Portal javnih nabavki
29. Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki
30. Pravna zaštita
31. Kaznene odredbe
32. Prelazne i završne odredbe
33. Pitanja i odgovori, primer polaganja ispita

 

Ostavite odgovor