CMN VELIKI MAJSKI SEMINAR ZLATIBOR „Mona“ i „Buket“ – od 23. do 26. maja uspešno je održan

Pred oko 170 učesnika, u 3 radna dana, održan je veliki CMN seminar na Zlatiboru, sa aktuelnim temama: Javne nabavke – Javna preduzeća – Javne finansije – Lokalne samouprave
Savetovanje je bilo namenjeno zaposlenima u javnim nabavkama i finansijama kao i pravnom sektoru i sekretarima u javnom sektoru  kao i ponuđačima u smislu Zakona o javnim nabavkama.
Savetovanje je održano u savršenom ambijentu za rad i odmor – u jednom od najlepših wellness hotela, Zlatibor – Hotel Mona**** i Buket****.

Materijal za seminar: Časopis „Menadžment javnih nabavki“, broj 2/2021., prezentacije predavača, blok, olovka i sertifikat o učešću na Velikom savetovanju.

Prevoz Beograd – Zlatibor – Beograd (za učesnike – od vrata do vrata) 4.500 dinara. Za sve dodatne sadržaje, usluge kontakt preko agencije Globus 0112688262 i  kancelarije CMN 0113962532
PREDAVAČI:
Prof. Marko Špiler – CMN, Komora javnih nabavki Srbije
Dragan Cvijić – Dugogodišnji rukovodilac u Kancelariji za javne nabavke, CMN
Nikola Živančević – CMN 
Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika, Republička komisija za JPPiK
Marijana Dukić Mijatović – Minstarstvo prosvete, nauke i tr.
Miloš Blagojević – Minstarstvo prosvete, nauke i tr.
Slavica Jašić – Minstarstvo prosvete, nauke i tr.
Gabrijela Grujić – Minstarstvo prosvete, nauke i tr.
Mladen Alempijević – Kancelarija za javne nabavke
Saša Stevanović – Ministarstvo Finanasija

Agenda

Ostavite odgovor