CMN VELIKA (2) SEMINARA – ZLATIBOR „Mona“ – 2 TERMINA: 25.-28. februara i 28. februara do 3. marta

UZ SVE MERE PREVENCIJE ODRŽAN JE CMN VELIKI SEMINAR – ZLATIBOR „Mona“ – od 25. do 28. februara (prvi) i 28. februara do 3. marta (drugi skup).

Učesnici su pretili predavanja i putem video linka – Webinar!

Tri seminara u jednom (paralelno se održava): Javne nabavke, JPP i koncesije, Prosveta Savetovanje će se održati uz konsultaciju Kriznog štaba u skladu sa epidemiološkom situacijom. Javne nabavke – novi Zakon i Portal, Javna preduzeća – Direktori i NO, JPP i koncesije – Finansije i budžet, Ustanove obrazovanja i vaspitanja. Akreditovani međunarodni stručni skup: „Izazovi rukovođenja ustanovom – zakonodavni okvir i praksa (prosveta, javne nabavke, jpp) – savetovanje nosi 6 bodova. Predavači na Velikom savetovanju: Prof. Marko Špiler – CMN, Komora javnih nabavki Srbije, Predstavnik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Dragan Cvijić – Rukovodilac, Uprava za javne nabavke, Predstavnik Ministarstva Finanasija, Miloš Jović – Direktor, Komora javnih nabavki Srbije, Andrijana Jovanović – Zamenik predsednika, Republička komisija za JPPiK, Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Predstavnik Prosvetne inspekcije, Predstavnici Školske uprave, Jelica Eremić – Predsednik UIRSSmeštaj:Rezervacija smeštaja (12  bon – besplatnih pića, besplatan spa i svi sadržaji hotela) po povlašćenoj ceni, telefonom na 011/3962-532.
Cena dva puna pansiona u dvokrevetnoj sobi: 16.320 RSD. Doplata ja jednokrevetnu sobu 2.520 RSD po danu. Doplata za treći dan u dvokrevetnoj sobi 5.220 RSD. Isto za četvti. Doplata za treći dan u jednokrevetnoj sobi 7.740 RSD. Isto za četvtri.
Prevoz Beograd – Zlatibor – Beograd (za učesnike – od vrata do vrata) 3.990 dinara.

Prijavljivanje: Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi ili na 011/3962-532 ili 065/3942-569 ili na e-mail office@cmn.rs

Materijal: Časopis „Menadžment javnih nabavki“, broj 1/2021., prezentacije predavača, blok, olovka i sertifikat o učešću na Velikom savetovanju.

Kotizacija: Kotizacija za savetovanje iznosi 13.990 RSD (bez PDV-a). Za pretplatnike na časopise „Menadžment javnih nabavki“ kotizacija je besplatna. Za pretplatnike časopisa koji su iskoristili gratis(e), kotizacija iznosi 6.990,00. Za članove „Komore javnih nabavki Srbije“ koji nisu pretplatnici 11.990

Program Savetovanja:

Kopaonička konferencija javnih nabavki – CMN i Komore javnih nabavki Srbije otkazan je usled posledica epidemiološke situacije! Svim učesnicima koji su uplatili aranžman novac će biti vraćen ili prenamenjen za naredni seminar – po želji!

Ostavite odgovor