Webinar OBUKA za javne nabavke i Portal u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama: 23. i 24. novembar 2020.

Pred oko 90 učesnika održan je Webinar – OBUKA za javne nabavke i Portal u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama: 23. i 24. novembar 2020. – Špiler – Jović – Cvijić – Živančević

Cilj Webinara je da učesnike detaljno provedemo i pripremimo sa svim elementima Zakona o javnim nabavkama, a potom i detaljnim procedurama upotrebe Portala javnih nabavki u 2 odvojena bloka – za naručioce i za ponuđače! Webinar obuhvata praćenje predavanja i mogućnost postavljanja pitanja, kao i materijal u elektronskoj formi. Detaljna uputstva o načinu praćenja webinara, učesnici će dobiti blagovremeno pre Webinara.

Predavači: Obuku su držali vodeći stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Prof. dr Marko Špiler, Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, međunarodni konsultant i profesor, Dragan Cvijić, rukovodilac u Kancelariji (Upravi) za javne nabavke i Miloš Jović, Direktor komore javnih nabavki Srbije, međunarodni konsultant, bivši rukovodilac u Kancelariji (Upravi) za javne nabavke i Nikola Živančević, Sekretar Komore i ekspert u oblasti j.n. i zaštite prava.

Kotizacija i prijava: Prijavljivanje se vrši telefonom 011 3962 532 ili i e-maila office@cmn.rs i danijelacmn@gmail.com. Kotizacija po učesniku iznosi 10.990 RSD (plus PDV) i obuhvata interaktivnu obuku, . Pretplatnici CMN imaju besplatne kotizacije za Webinar. Svi koji se pretplate na CMN paket imaju besplatnu kotizaciju i ceo paket pretplate. Prijava putem e-maila: office@cmn.rs i danijelacmn@gmail.com ili 011/3962-532

Prijava u toku – broj učesnika ograničen

Agenda:

Ponedeljak
10:00 Prvi blok – Dragan Cvijić: Portal javnih nabavki – konkursna dokumentacija
12:00 Drugi blok – Nikola Živančević: Zaštita prava – novi Zakon o javnim nabavkama u praksi
13:30 Pitanja i odgovori

Utorak
10:00 Treći blok: Marko Špiler – Zakon o javnim nabavkama – novi Zakon o javnim nabavkama u praksi
12:00 Četvrti blok: Miloš Jović – Portal javnih nabavki – ponuda, otvaranje, ugovor – za naručioce i ponuđače
13:30 Pitanja i odgovori

Ostavite odgovor