Preporuke CMN – Javne nabavke u Vanrednom stanju

Dragi Prijatelji, CMN radi i tokom trajanja vanrednog stanja! Kancelarija Centra svakodnevno, kao i uvek svim saradnicima pruža telefonske konsultacije. 011 3962 532 ◦ 064 24 800 25 ◦ office@cmn.rs ◦ www.cmn.rs

Imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije donela „Odluku o proglašenju Vanrednog stanja u Republici Srbiji“ („Sl. glasnik RS“ br. 29/2020 od 15.03.2020. godine), te da time uslovljeno Službeni glasnici izlaze bezmalo na dnevnom nivou, a da su u svima njima sadržane odluke izvršene vlasti koje na direktan ili indirektan način utiču i na oblast javnih nabavki, sačinili smo preporuke, sublimirajući sve prethodno navedene naloge, ali i preporuke, sa namerom da odgovorimo na sva sporna pitanja za koja se odgovori pružaju u dva pravca, u zavisnosti da li se aktuelni postupci obustavljaju, odnosno da li se postupci nastavljaju i pokreću novi.

Svim našim saradnicima, učesncima seminara i obuka poslaćemo DOKUMENT na upit. Svim Pretplatnicima CMN je isti poslat. Dokument se sastoji iz dva dela:

1. Analize akata nadležnih institucija (strana 2)
2. Preporuke po pitanju postupanja naručilaca (strana 8)

1. Akti koji su analizirani u nastavku ovog dokumenta:
• ZAKLJUČAK VLADE od 15.03.2020. godine (strana 2)
• OBAVEŠTENJE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE od 18.03.2020. godine (strana 4)
• Zaključak Gradskog veća Grada Beograda, na sednici održanoj 17.03.2020. godine, br. 404 – 191/20 – GV (strana 5)
• Uprava za javne nabavke, OBAVEŠTENJE za sve učesnike u postupcima javnih nabavki (strana 6)
• Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki OBAVEŠTENJE (strana 7)

2. Preporuke CMN koje se sastoje iz saveta u vezi OBUSTAVE (strana 8) ili NASTAVKA postupaka javnih nabavki u periodu trajanja Vanrednog stanja (strana 12).

ZA SVE INFORMACIJE I SAVETE STOJIMO NA RASPOLAGANJU.

Molimo Vas da se pridržavate preporuka Vlade Srbije u vreme Vanrednog stanja.

Ostavite odgovor