Dan javnih nabavki u Novom Sadu i Skupština Komore javnih nabavki Srbije, 31.01.2020.

Pred oko 100 učesnika održan je DAN JAVNIH NABAVKI u Novom Sadu u organizaciji Komore javnih nabavki Srbije, Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad i CMN – Centar za menadžment d.o.o. Beograd. Mesto održavanja: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Univerzitetski kampus. Datum održavanja Seminara: 31. januar 2020. Potom je održana i Skupština Komore javnih nabavki Srbije.

LINK

Dan javnih nabavki se sastoji iz tri dela – uvodnog Panela gde će se Skupu u desetominutnom izlaganju obraćati predstavnici institucija, organa, privatnog i javnog sektora, potom i predavanja će održati najeminentniji predavači iz navedenih oblast ii na kraju Skupštine javnih nabavki Srbije.

Ogranizatori su pripremili kafe pauze i osveženje za sve učesnike. Predavači na Savetovanju i Obuci su: Prof. dr Marko Špiler – Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Direktor CMN, ekspert iz javnih nabavki, Miloš Jović – Direktor Komore javnih nabavki Srbije, ekspert iz oblasti javnih nabavki, Nikola Živančević – konsultant za javne u obrazovnim ustanovama, Prof. dr Jelena Damnjanović – direktor Visoke poslovne strukovne škole Novi Sad, Prof. dr Vladimir Zakić – profesor univerziteta, ekspert iz oblasti računovodstva i revizije

Agenda:

11:00 Dolazak, prijavljivanje učesnika, podela materijala

12:00 Uvodni panel

12:30 Predavanja (Novi Zakon o javnim nabavkama)
– Marko Špiler – Novi ZJN
– Miloš Jović – Novi ZJN
– Nikola Živančević – Zaštita prava

13:45 Pauza – kafa i ketering

14:30 Skupština Komore javnih nabavki Srbije

16:00 Predavanja – praksa javnih nabavki

– Biljana Trandafil Bogović – Praksa u predškolskim ustanovama

– Jovan Dukić – Praksa u javnim preduzećima

– Dragana Živojinović – Praksa u zdravstvu

– Vesna Rudić – Praksa javnih nabavki u javnim preduzećima specifičnosti kod nabavke usluga i procene i istraživanja tržišta kod planairanja radova zbog izvršenja radova

17:30 Zaključci i zatvaranje sa skupa

Ostavite odgovor