Dan javnih nabavki u Novom Sadu i Skupština Komore javnih nabavki Srbije, 31.01.2020.

Komora javnih nabavki Srbije, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad i CMN – Centar za menadžment d.o.o. Beograd, organizuju veliko jednodnevno Savetovanje: DAN JAVNIH NABAVKI U NOVOM SADU

Mesto održavanja: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Univerzitetski kampus

Datum održavanja Seminara: 31. januar 2020.

Dan javnih nabavki se održava u Univerzitetskom kampusu u Novom Sadu, u zgradi Visoke poslovne škole strukovnih studija. Dan javnih nabavki se sastoji iz tri dela – uvodnog Panela gde će se Skupu u desetominutnom izlaganju obraćati predstavnici institucija, organa, privatnog i javnog sektora, potom i predavanja će održati najeminentniji predavači iz navedenih oblast ii na kraju Skupštine javnih nabavki Srbije. Ogranizatori su pripremili kafe pauze i osveženje za sve učesnike.

Predavači na Savetovanju i Obuci su: Prof. dr Marko Špiler – Predsednik Komore javnih nabavki Srbije, Direktor CMN, ekspert iz javnih nabavki, Miloš Jović – Direktor Komore javnih nabavki Srbije, ekspert iz oblasti javnih nabavki, Andrijana Jovanović – zamenik Predsednika Komisije za Javno privatno partnerstvo Republike Srbije, Nikola Živančević – konsultant za javne u obrazovnim ustanovama, Predstavnici AP Vojvodina i Grada Novog Sada, Prof. dr Jelena Damnjanović – direktor Visoke poslovne strukovne škole Novi Sad, Prof. dr Vladimir Zakić – profesor univerziteta, ekspert iz oblasti računovodstva i revizije

Prijavljivanje: Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi, na tel. 011/3962-532  ili na e-mail [email protected].

Materijal za savetovanje i smeštaj: Prezentacije sa predavanja biće poslate učesnicima na e-mail. Organizator će obezbediti predloge smeštaja za učesnike po potrebi.

Kotizacija: Kotizacija za Savetovanje iznosi 9.990,00. Za članove “Komore javnih nabavki Srbije kotizacija je BESPLATNA! (I za članove koji pristupe Komori na dan seminara kotizacija je BESPLATNA)!

Program Savetovanja:

Petak, 31.01.2020.

09:00   Dolazak, prijavljivanje učesnika, podela materijala

10:00   Uvodni panel

11:00   Predavanja (Novi Zakon o javnim nabavkama)

14:00   Skupština Komore javnih nabavki Srbije

 

Оставите одговор