Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 1/2020

Strana 6.
Zakon o javnim nabavkama – obaveštenje

Strana 8.
Komora javnih nabavki Srbije – skupština

Strana 12.
Dr Marko Špiler
Otvoreni i restriktivni postupak u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama

Strana 30.
Miloš Jović
Izrada tehničkih specifikacija u javnim nabavkama

Strana 40.
Andrijana Jovanović
Značaj javno privatnog partnerstva u Republici Srbiji

Strana 48.
Dr Marko Špiler
Postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Strana 74.
Milan Krstić
Elektronska komunikacija u postupku javne nabavke

Strana 86.
Nikola Živančević
Pitanja i problemi koje nameće praksa JN i saveti za prevazilaženje istih

Strana 98.
Aleksandra Milenković
Menadžment javnih nabavki

Strana 108.
Ivan Šprajc
Kako zaista sprovodimo postupak javne nabave

Strana 114.
Slavica Joković
Konkurencija i integritet u javnim nabavkama

Strana 118.
Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji

Strana 156.
Aktuelnosti iz „Centra“

Strana 171.
Katalogizacija

Ostavite odgovor