Dvodnevna SKGO obuka – JPP u lokalnoj samoupravi (Niš)

Dr Marko Špiler i Andrijana Jovanović u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, održali su dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“, u Nišu 22. i 23. januara 2020. u Hotelu „New City“, sa početkom u 10:00 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno – privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP.

Ostavite odgovor