ČESTA PITANJA – Sredstva na računu budžetskih korisnika

– ukoliko se radi o vrtiću odnosno predškolskoj ustanovi kao indirektnom korisniku sredstava gradskog budžeta, na dan 31.12.2018. bili su u obavezi prema članu 59. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, da vrate neutrošena sredstva u budžet i nikako ih ne mogu imati na računu;

– ukoliko se radi o vrtiću pri školi (škola je indirektni korisnik sredstava budžeta RS), ta sredstva se mogu naći na računu jedino ukoliko su obezbedili potvrdu od strane Grada i dostavili je Školskoj upravi da im ta sredstva pripadaju po osnovu naprimer, nekog projekta (jer ne znam detalje pa ne mogu konkretno da odgovorim) i da će se realizacija projekta (opet – naprimer) vršiti do februara 2019. godine i ona će se trošiti u skladu sa njihovom namenom (za realizaciju tog projekta). U ovom slučaju se obavezno planiraju finansijskim planom za 2019. godinu.

– ukoliko je ovde reč o sopstvenim sredstvima, ona bi, kao i budžetska, po zakonu, trebalo da budu obuhvaćena finansijskim planom i u skladu sa tim se i troše.

Ostavite odgovor