Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 1/2019

Sadržaj

Strana 5.

Dr Marko Špiler

Osvrt na Javne konsultacije o nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije

Strana 9.

Komora javnih nabavki Srbije

Strana 11.

Javna rasprava o novom Zakonu o javnim nabavkama –izveštaj Uprave za javne nabavke o sprovedenoj javnoj raspravi sa obrazloženim primedbama i sugestijama

Strana 203.

Aktuelnosti iz „Centra“

Strana 213.

Katalogizacija

Ostavite odgovor