Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 2/2019

 

Sadržaj

Strana 7.

Komora javnih nabavki Srbije

Strana 11.

Dr Marko Špiler

Tok postupka javne nabavke u skladu sa nacrtom novog Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije

Strana 37.

Miloš Jović

Trošak životnog ciklusa kao elememnt kriterijuma za dodelu ugovora

Strana 47.

Slaviša Milošević

Nacrt ZJN/2019 – Postupak zaštite prava

Strana 63.

Nikola Živančević

Pitanje (ne)blagovremenosti ZZP-a u fazi pre podnošenja ponude, pravilno tumačenje i Zaključak o odbacivanju

Strana 75.

Vladimir Kojičin

Konkurentni dijalog u javnim nabavkama

Strana 94.

Dr Marko Špiler

U susret novom Zakonu o javnim nabavkama – tok postupka (prezentacija)

Strana 123.

Miloš Jović

Sprovođenje nabavki na koje se Zakon ne primenjuje (prezentacija)

Strana 148.

Andrijana Jovanović

Javno privatno partnerstvo u Republici Srbiji (prezentacija)

Strana 164.

Vladimir Kojičin

Konkurentni dijalog u javnim nabavkama (prezentacija)

Strana 173.

Nikola Živančević

Praksa konsultanata CMN

Strana 187.

Vladimir Kojičin

Javne nabavke u oblasti kulture (prezentacija)

Strana 191.

Aktuelnosti iz „Centra“

Strana 201.

Katalogizacija

Ostavite odgovor