OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE – 18. i 19. februar, BEOGRAD

Na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 77/2014, 83/2015), Centar za menadžment nabavki, na „Fakultetu za menadžment“ u Beogradu, organizovao Obuku za službenika za javne nabavke. Obuka je održana 18. i 19. februara 2019. godine, sa početkom u 09:00 časova; u Beogradu. 

Obuku su vršili predavači: , Dr Marko Špiler (CMN, Komora javnih nabavki Srbije), Miloš Jović (Uprava za javne nabavke), Slaviša Milošević (Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki) i  Dragan Cvijić (Uprava za javne nabavke). Obuka se sastoji iz 30 časova, podeljenih u dva radna dana, na bazi usmenih izlaganja predavača interaktivnog tipa, prezentacija predavača, konsultacija i simulacije testa – ispita. Učesnici dobijaju knjigu „Menadžment javnih nabavki“, primerak Zakona o javnim nabavkama. Na kraju obuke vrši se simulacija testa za ispit za službenika za javne nabavke, sačinjenog na osnovu dosadašnjih pitanja sa ispita za Službenika za javne nabavke.

Prvog dana predavanje su držali Dragan Cvijić , potom Dr Marko Špiler i u trećem bloku Miloš Jović i Slaviša Milošević . Predavanja su bila iscrpna i u skladu sa Programom obuke, regulisanim Podzakonskim aktom, predavači su sa učesnicima na Obuci morali da pređu 30 oblasti koje obuhvataju ceo Zakon o javnim nabavkama, pa se Organizator potrudio da sa 4 predavača i pauzama za kafu ručak, učini ovaj naporan rad učesnicima što podnošljivijim, o čemu dovoljno govore pozitivni komentari nakon završene Obuke.

Drugi dan su predavanje istim redosledom držali Dragan Cvijić, potom Miloš Jović i u trećem bloku Dr Marko Špiler. Nakon predavanja, vršeno je testiranje sa odgovorima sa projektroa, na preko 180 pitanja – koje je vodio Miloš Jović. Kako je Obuka prvog dana trajala do posle 18:00 časova, jako brzo je postalo jasno da će rad drugog dana trajati još duže. Nakon predavanja usledila je dodela Sertifikata, a učesnici su nastavili druženje u susednom kafeu, kao uvertiru za budući zajednički rad i druženja na seminarima i obukama.

Ostavite odgovor