Miloš Jović

Miloš Jović je rođen u Beogradu, 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Staroj Pazovi, a Pravni fakultet u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, potom kao sertifikovani službenik za javne nabavke sprovodio postupke za potrebe naručioca, a od 2013. godine radi u Upravi za javne nabavke, kao savetnik u Odseku za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama. Zadužen je za nadzor nad primenom Zakona o javnim nabavkama i tumačenje njegovih odredaba. Učestvovao je u izradi poslednjih zakonskih izmena i dopuna koje su stupile na snagu u avgustu 2015. godine. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki.

Na seminarima „Centra za menadžment nabavki“ održao je destine predavanja.

U časopisu „Menadžment javnih nabavki“ objavio više radova.

Ostavite odgovor