Jasmina Milenković

 

Републичка комисија ради у саставу:

Хана Хукић – председник Републичке комисије
Весна Гојковић Милин – члан Републичке комисије/заменик председника Републичке комисије
Славиша Т. Милошевић – члан Републичке комисије
Весна Станковић – члан Републичке комисије
Жељко Грошета – члан Републичке комисије
Јасмина Миленковић – члан Републичке комисије
Светлана Ражић – члан Републичке комисије
Јелена Стојановић – члан Републичке комисије

Републичка комисија има Службу која врши стручне, опште – правне, финансијско – материјалне, и административно – техничке послове потребне за рад Републичке комисије. Службом руководи секретар, кога именује и разрешава председник Републичке комисије.

Оставите одговор