Andrijana Jovanović

Andrijana Jovanović rođena je 1988. godine u Paraćinu, Republika Srbija. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 2011. godine i stekla zvanje diplomiranog politikologa za međunarodnu politiku.  Nakon toga je 2013. godine završila master studije politikologije, smer Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka.

Trenutno pohađa doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka.

Objavila je više naučnih i stručnih radova na temu javno-privatnog partnerstva i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama.

Od novembra  2012. godine obavlja stručne poslove u Komisiji za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije, a od februara 2016. godine imenovana  je  za zamenika predsednika Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije.  Govori engleski jezik.

Održala je desetine predavanje za „CMN“ i objavila desetine radova za časopise „JPP“ i „Menadžment javnih nabavki“.

Ostavite odgovor