Prof. dr Marko Špiler

Prof. dr Marko Špiler

Osnivač i direktor „Centra za menadžment“ i „Instituta za javni menadžment“, prof. dr Marko Špiler, međunarodni konsultant, predavač i ekspert u oblasti javnih nabavki,  radi kao profesor strukovnih studija na državnoj „Visokoj tekstilnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment“ iz Beograda, na predmetima: „Menadžment javnih nabavki“ i „Operativni menadžment“, i kao Docent na nedržavnom „Fakultetu za menadžment“ iz Novog Sada, na predmetima: „Organizacija preduzeća“, „Upravljanje proizvodnjom“ i rukovodilac Master smera „Menadžment javnih nabavki“. Osnivač je i direktor „Centra za menadžment nabavki“. Obavlja funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženje naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – „Institut za javni menadžment“. Pored toga, kao predavač na više instituta i ustanova, održao je preko 100 predavanja na naučnim skupovima, seminarima i savetovanjima, u zemlji i inostranstvu, a kao konsultant jesproveo na desetine uspešnih projekata (opštinske uprave, sektor obrazovanja, javna preduzeća) i međunarodnih projekata i postupaka kao konsultant više međunarodnih organizacija i banaka. Održao je više međunarodnih predavanja. Objavio je 10 knjiga, 2 monografije i preko 100 naučnih i stručnih radova. Konsultant je Ujedinjenih nacija za oblast javnih nabavki. Takođe i stručni saradnik Ruske akademije prirodnih nauka.

Dr Marko Špiler u medijima: TV-Happy  TV-Prva  TV-Lotel  RTS  TVI

Prof. dr Marko Špiler, rođen je 1980. godine u Beogradu, gde završava osnovnu školu, potom gimnaziju, stiče zvanje diplomiranog ekonomiste, dipl. inž. org. nauka i magistra nauka, odbranivši tezu pod naslovom „Poslovni, organizacioni i finansijski efekti svojinskih promena u državnim preduzećima u periodu tranzicije“ (2008.), a doktorsku disertaciju pod naslovom „Strategije transformacije velikih poslovnih sistema u dinamičkom okruženju“, odbranio je 2012. godine. Profesionalni angažman počinje u javnom sektoru Grada Beograda, gde preko 10 godina obavlja više funkcija na poslovima planiranja, sprovođenja i kontrole javnih nabavki. Obavlja funkciju pomoćnika direktora za javne nabavke u JKP „Beogradske elektrane“, pre čega je obavljao funkciju Direktora Nabavke u Jedinici za upravljanje projektima RS – „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. Beograd.

Wikipedia

FAM

Objavio je deset knjiga: COBISS IZVOD

 • „Strategijski menadžment velikih poslovnih sistema“, Tronik Dizajn, Beograd, 2012. (369 str.)
 • „Javne nabavke u Republici Srbiji“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014. (1300 str. – koautor Nadežda Mitrović Žitko)
 • „Ekskurzije i nastava u prirodi“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014. (300 str. – koautor Bogoljub Lazarević
 • „Sprovođenje javnih nabavki u praksi“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2015. (213 str.)
 • „Menadžment javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Visoka strukovna škola DTM, Beograd, 2015. (207 str
 • „Forenzika javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Visoka strukovna škola DTM, Beograd, 2017. (212 str. – koautor Dr Nataša Tanjević)
 • „Sistem i praksa javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
 • „Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“ (koautor Nikola Zivančević), Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
 • „Operativni i proizvodni menadžment“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
 • „Organizacija javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2018. (208 str.)

Objavio je dve monografije:

 • „Poslovni, organizacioni i finansijski efekti svojinskih promena u državnim preduzećima u periodu tranzicije“, PPC, Beograd, 2015.
 • „Unapređenje organizacije u cilju sprečavanja zloupotreba u sektoru javnih nabavki“, PPC, Beograd, 2015.

Objavio je preko 100 naučnih i praktičnih radova, članaka, na različitim savetovanjima, seminarima, zbornicima odnosno časopisima, iz više ekonomskih i menadžment oblasti, u zemlji i inostranstvu:

 • 1.„Poslovni, organizacioni i finansijski efekti svojinskih promena u državnim preduzećima u periodu tranzicije“, Magistarska teza, Fakultet za menadžment, Beograd, 2008.
 • 2.„Strategije izlaska iz krize u okolnostima globalne krize“, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2009.
 • 3. Prilog altertranziciji: emisija i investiranje u korporativne obveznice javnih preduzeća, ANTIM, Beograd, 2009.
 • 4. ”Elementi restrukturiranja javnih preduzeća: poslovna konsolidacija i sanacija gubitaka”, Ekonomika transformacije, Banja Ljig, 2010.
 • 5. „Plan nabavki za 2012. godinu“, Institut za ekonomiku i finansije, Tara, 2011.
 • 6. „Godišnji program poslovanja u javnim preduzećima za 2012. godinu“, Ekonomika transformacije,, Tara, 2011.
 • 7. „Predlog strategije sanacije gubitaka u toplanama Srbije“, Lemima, Beograd, 2011.
 • 8. “ Elementi povećanja profitabilnosti u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji“, Revizor, 2011.
 • 9. „Godišnji program poslovanja u javnim preduzećima za 2013. godinu“, Ekonomika transformacije,, Kopaonik, 2012.
 • 10. „Plan javnih nabavki u javnim preduzećima za 2013. godinu “ Institut za ekonomiku i finansije, Kopaonik, 2012.
 • 11. „Strategije transformacije velikih poslovnih sistema u dinamičkom okruženju“, Doktorska disertacija, Fakultet za obrazovanje dipl.pravnika i dipl.ekonomsta, Novi Sad, 2012.
 • 12. „Strategijski menadžment velikih poslovnih sistema“,Knjiga, Tronik Dizajn, Beograd, 2012.
 • 13. „Javno-privatno partnerstvo u Srbiji – od teorije do prakse“, Bilten BE, Beograd, 2012.
 • 14. „Nove obaveze i odgovornosti javnih preduzeća“, Ekonomika transformacije, Soko Banja, 2013.
 • 15. „Politika upravljanja rizicima u javnom sektoru“, Institut za ekonomiku i finansije, Soko Banja, 2013.
 • 16. „Nova strategijska paradigma upravljanja velikim poslovnim sistemima“, Lemima, Beograd, 2013.
 • 17. „Primena novog Zakona o javnim nabavkama – javna nabavka male vrednosti“, Ekonomika transformacije, Borsko jezero, 2013.
 • 18. „The Importance of Ensuring the Implementation of Strategic Managment in Large Business Systems in Dynamic Environment“, Versicherungsgeschichte Österreichs, Wien, 2013.
 • 19. „Značaj osiguranja u procesu sprovođenja strategijskog menadžmenta u velikim poslovnim sistemima“, Istorija osiguranja Austrije, Beč, 2013.
 • 20. „Program poslovanja u javnim preduzećima za 2014. godinu“, Institut za ekonomiku i finansije, Borsko jezero, 2013.
 • 21. „Usklađivanje Plana nabavki sa novim zakonom o javnim nabavkama“, Ekonomika transformacije, Borsko jezero, 2013.
 • 22. „Najčešće greške obrazovnih ustanova u primeni Zakona o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2013.
 • 23. „Komparativna analiza primene postupka javne nabavke male vrednosti (ugovor i narudžbenica) i nabavke na koju se Zakon ne primenjuje“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2013.
 • 24. „Okvirni sporazum u javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2014.
 • 25. „Ciljevi i obezbeđivanje konkurencije u postupku javne nabavke u formi Internog akta naručioca“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrenjačka Banja, 2014.
 • 26. „Praćenje i izvršenje ugovora o javnoj nabavci u formi Internog akta naručioca“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrenjačka Banja, 2014.
 • 27. „Izvršenje ugovora o javnoj nabavci u formi Internog akta naručioca“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2014.
 • 28. „Plan integriteta u praksi“, Institut za ekonomiju i pravo, Kragujevac, 2014.
 • 29. „Upravljanje rizicima u javnom sektoru“, Institut za ekonomiju i pravo, Kragujevac, 2014.
 • 30. „Izazovi modernog menadžmenta velikih poslovnih sistema u energetskom sektoru“, ANTIM, Beograd, 2014.
 • 31. „Izveštavanje o postupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014.
 • 32. „Nabavka električne energije postupcima javne nabavke – otvoreni postupak i okvirni sporazum“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014.
 • 33. „Konkursna dokumentacija u postupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Zlatar, 2014.
 • 34. „Izmene finansijskog plana i plana nabavki“ – Institut za ekonomiju i pravo, Zlatar, 2014.
 • 35. „Nabavka ekskurzija u postupcima javne nabavke – otvoreni postupak i okvirni sporazum“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko jezero, 2014.
 • 36. „Izmene usvojenog plana nabavki i pripreme za izradu plana nabavki za narednu godinu“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko jezero, 2014.
 • 37. „Javne nabavke u Republici Srbiji“, Knjiga, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014.
 • 38. „Obaveze i odgovornosti naručioca, odgovornog lica i komisije za javne nabavke u sistemu javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko jezero, 2014.
 • 39. „Pripreme za planiranje i Plan nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko jezero, 2014.
 • 40. „Uloga komisije za javne nabavke u postupku zaštite prava ponuđača i procesne pretpostavke“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko jezero, 2014.
 • 41. „Ekskurzije i nastava u prirodi“, Knjiga, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2014.
 • 42. „Capacity Building for Public Procurement in Serbia“, International EBRD Conference, Sarajevo, 2014.
 • 43. „Pripreme za izradu Plana nabavki za 2015.“, Institut za ekonomiju i pravo, Kopaonik, 2014.
 • 44. „Značaj okvirnog sporazuma u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama“, Javne nabavke primena u praksi, Kopaonik, 2014.
 • 45. „Izveštavanje o postupcima javnih nabavki – četvrti kvartal“, Institut za ekonomiju i pravo, Kopaonik, 2014.
 • 46. „Interna kontrola javnih nabavki“, Javne nabavke primena u praksi, Kopaonik, 2014.
 • 47. „Nabavka ekskurzije primenom okvirnog sporazuma“, Institut za ekonomiju i pravo, Kopaonik, 2014.
 • 48. „Planiranje i izrada plana nabavki za 2015. godinu u ustanovama obrazovanja“, Prosvetni informator, Kopaonik, 2014.
 • 49. „Planiranje i uputstva za planiranje“, Javne nabavke primena u praksi, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 50. „Izrada plana za 2015. godinu“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 51. „Problemi istovrsnosti i opšti rečnik nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 52. „Usklađivanje finansijskog plana i plana nabavki“, Javne nabavke primena u praksi, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 53. „Pripreme za izradu godišnjeg izveštaja o izvršenju plana nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 54. „Problemi sprovođenja javnih nabavki u praksi“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 55. „Uticaj decentralizacije, timskog rada i dematerijalizacije na ljjudske resurse u kriznim vremenima“, Lemima, Beograd, 2015.
 • 56. „Projekat, priprema, sprovođenje i izvršenje ugovora o javnoj nabavci u lokalnim samoupravama po Regional Housing Programe“, Javna preduzeća, Borsko jezero, 2015.
 • 57. „Odgovornost menadžmenta u potupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Kladovo, 2015.
 • 58. „Odgovornost Direktora – Rukovodioca Nabavne službe – Komisije za javnu nabavku – Službe za kontrolu nabavki, u potupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Kladovo, 2015.
 • 59. „Rebalans budžeta i izmene plana nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Kladovo, 2015.
 • 60. „Usklađivanje elemenata u postupku izbora javno privatnog partnera sa Zakonom o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Kladovo, 2015.
 • 61. „Izmene zakona o javnim nabavkama – osnovne odredbe i sprečavanje sukoba interesa“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2015.
 • 62. „Izmene zakona o javnim nabavkama – planiranje i postupak javne nabavke“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2015.
 • 63. „Plan nabavki i plan javnih nabavki u smislu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 64. „Sprovođenje javnih nabavki u kraksi“, Institut za ekonomiju i pravo, Beograd, 2015.
 • 65. „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama u smislu definisanja uslova za učešće i dokazivanje ispunjenosti uslova u postupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 66. „Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje regulišu institut Okvirnog sporazuma“, Institut za ekonomiju i pravo, Vrnjačka Banja, 2015.
 • 67. „Nabavka ekskurzije primenom okvirnog sporazuma“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2015.
 • 68. „Primer konkursne dokumentacije za nabavku usluga izvođenja nastave u prirodi, primenom okvirnog sporazuma“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2015.
 • 69. „Sprečavanja zloupotreba u sektoru javnih nabavki kroz unapređenje organizacije“, Master rad, FON, Beograd, 2015.
 • 70. „Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i kriterijumi za dodelu ugovora u kontekstu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko Jezero, 2015.
 • 71. „Okvirni sporazum i izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko Jezero, 2015.
 • 72. „Negativne reference i izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko Jezero, 2015.
 • 73. „Izmene Zakona o javnim nabavkama u smislu rokova u postupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko Jezero, 2015.
 • 74. „Izmene Zakona o javnim nabavkama i javna nabavka male vrednosti“, Institut za ekonomiju i pravo, Borsko Jezero, 2015.
 • 75. „Uticaj motivacije i organizacionog ponašanja na produktivnost rada“, Tekstilna industrija, Beograd, 2015.
 • 76. „Menadžment javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Visoka strukovna škola DTM, Beograd, 2015.
 • 77. „Poslovni, organizacioni i finansijski efekti svojinskih promena u državnim preduzećima u periodu tranzicije“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2015.
 • 78. „Unapređenje organizacije u cilju sprečavanja zloupotreba u sektoru javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2015.
 • 79. „Izrada plana javnih nabavki za 2016. godinu“, Institut za ekonomiju i pravo, Kopaonik, 2016.
 • 80. „Uslovi i kriterijumi u postupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, Kopaonik, 2016.
 • 81. „Postupak javne nabavke primenom instituta okvirnog sporazuma za dobra, usluge i radove“, Institut za ekonomiju i pravo, Kopaonik, 2016.
 • 82. „Uticaj razvoja globalnog menadžmenta ljudskih resursa na (ne)proizvodne poslovne sisteme“, ANTIM, Beograd, 2016.
 • 83. „Primer Konkursne dokumentacije za nabavku usluga izvođenja nastave u prirodi primenom okvirnog sporazuma“, Lemmima, Beograd, 2016.
 • 84. „The realization of the strategic adventages of the large bussiness systems through the public procurement system“, Ekonomika, Beograd, 2016.
 • 85. „Unapređenja menadžmenta poslovnih sistema u tekstilnoj insdustriji kroz sistem javnih nabavki“, DTM, Beograd, 2016.
 • 86. „Uticaj razvoja globalnog menadžmenta ljudskih resursa na naručioce u smislu zakona o javnim nabavkama“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 87. „Usklađivanje elemenata u postupku izbora javno privatnog partnera sa Zakonom o javnim nabavkama“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 88. „Primer Konkursne dokumentacije za nabavku obroka za ustanove obrazovanja“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 89. „Predlog elemenata Pravilnika o poslovnoj tajni i tajnosti podataka u javnim nabavkama“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 90. „Ostvarivanje strateške prednosti u velikim poslovnim sistemima kroz sistem javnih nabavki“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 91. „Ključni rizici za korupciju u javnim nabavkama i protivmere u pravnom okviru Republike Srbije“, Visoka škola PEP, Beograd, 2016.
 • 92. „Primer Konkursne dokumentacije za nabavku obroka za ustanove obrazovanja“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 93. „Složenost organizovanja i upravljanja preduzećima u energetskom sektoru“, Lemmima, Beograd, 2016.
 • 94. „Pripreme za izradu i donošenje Plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se Zakon ne primenjuje u smislu Zakona o javnim nabavkama“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 95. „Ključni rizici za korupciju u javnim nabavkama i protivmere u pravnom okviru Republike Srbije“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2016.
 • 96. „Forenzika javnih nabavki“, Visoka strukovna škola za DTM, Beograd, 2017.
 • 97. „Zaštita prava ponuđača u praksi“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 98. „Javne nabavke usluga“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 99. „Direktive Evropske unije o javnim nabavkama i mere protiv korupcije“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 100. „Elementi organizovanja i upravljanja preduzećima u energetskom sektoru“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 101. „Elementi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 102. „Strateški pristup dijaspori“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 103. „Krivična i prekršajna odgovornost u sistemu javnih nabavki“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 104. „Dileme i predlozi u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, u skladu sa Direktivama EU“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 105. „Efekti javno-privatnog partnerstva kao modela finansiranja u Republici Srbiji“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 106. „Elementi analitičkog okvira za globalni proces reforme sistema javnih nabavki“, Menadžment javnih nabavki, Beograd, 2017.
 • 107. „Javne nabavke u ustanovama obrazovanja i vaspitanja“, Centar za menadžment, Beograd, 2017.
 • 108. „Efekti JPP kao modela finansiranja u Republici Srbiji“, Naučni skup Institucije i ekonomija, Andrićgrad 2017.
 • 109. „Sistem i praksa javnih nabavki“, Centar za menadžment, Beograd, 2017.
 • 110. „Operativni i proizvodni menadžment“, Centar za menadžment, Beograd, 2017.
 • 111. „U susret novom Zakonu o javnim nabavkama“, Menadžment u javnom sektoru, Valjevo, 2017.
 • 112.  „Značaj antikorupcijskog pristupa sistemu javnih nabavki kao elementa društvene odgovornosti“, Centar za menadžment, Beograd, 2018.
 • 113. „Pravne tekovine Evropske unije u oblasti javnih nabavki i JPP“,  Naučni skup Ekonomija danas, Andrićgrad, 2018.

Link: Bezbednost

Održao desetine predavanja na naučnim skupovima, seminarima, obukama, univerzitetu, u zemlji i inostranstvu.

 • 1. Banja Ljig, Seminar: „Restrukturiranje javnih preduzeća“, Institut za ekonomiku i finansije, 2010.
 • 2. Tara, Seminar: „Plan nabavki za 2012. godinu“, Institut za ekonomiku i finansije, 2011.
 • 3. Kopaonik, Seminar: „Plan nabavki za 2013. godinu“, Institut za ekonomiku i finansije, 2012.
 • 4. Beograd, Promocija knjige: „Strategijski menadžment velikih poslovnih sistema“, Promocija knjige, 2012.
 • 5. Soko Banja, Seminar: „Politika upravljanja rizicima u javnom sektoru“, Institut za ekonomiku i finansije, 2013.
 • 6. Pirot, Javni čas: „Primena novog Zakona o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiku i finansije, 2013.
 • 7. Borsko jezero, Seminar: „Primena novog Zakona o javnim nabavkama – javna nabavka male vrednosti“ i Radionica (praktičan rad): Javna nabavka male vrednosti, Institut za ekonomiku i finansije, 2013.
 • 8. Beč, Predavanje: „The Importance of Ensuring the Implementation of Strategic Managment in Large Business Systems in Dynamic Environment“, 2013.
 • 9. Borsko jezero, Seminar: „Program poslovanja u javnim preduzećima za 2014. godinu“ i „Usklađivanje Plana nabavki sa novim zakonom o javnim nabavkama“, Institut za ekonomiku i finansije, 2013.
 • 10. Beograd, Hotel M, „Najčešće greške obrazovnih ustanova u primeni Zakona o javnim nabavkama“ i „Komparativna analiza primene postupka javne nabavke „, Institut za ekonomiju i pravo, 2013.
 • 11. Vrnjačka Banja, „Okvirni sporazum u javnim nabavkama“; „Ciljevi i obezbeđivanje konkurencije u postupku javne nabavke u formi Internog akta naručioca“; „Praćenje i izvršenje ugovora o javnoj nabavci u formi Internog akta naručioca“; „Izvršenje ugovora o javnoj nabavci u formi Internog akta naručioca“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 12. Kragujevac, „Plan integriteta“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 13. „Izveštavanje o postupcima javnih nabavki“ i „Nabavka električne energije postupcima javne nabavke – otvoreni postupak i okvirni sporazum“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 14. Beograd, „Konkursna dokumentacija u postupcima javnih nabavki“; „Izmene finansijskog plana i plana nabavki“ i Radionica (praktičan rad) – Otvoreni postupak i okvirni sporazum, Institut za ekonomiju i pravo, Zlatar, 2014.
 • 15. Borsko jezero, „Nabavka ekskurzija u postupcima javne nabavke – otvoreni postupak i okvirni sporazum“ i Izmene usvojenog plana nabavki i pripreme za izradu plana nabavki za narednu godinu“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 16. Beograd, Hotel Park, Obuka za službenika za javne nabavke, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 17. Borsko jezero, „Obaveze i odgovornosti naručioca, odgovornog lica i komisije za javne nabavke u sistemu javnih nabavki“; „Pripreme za planiranje i Plan nabavki“; „Uloga komisije za javne nabavke u postupku zaštite prava ponuđača i procesne pretpostavke“ i Radionica (praktičan rad) – Izrada Plana nabavki, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 18. Beograd, Hotel Park, „Ekskurzije i nastava u prirodi“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 19. Borsko jezero, Obuka za službenika za javne nabavke, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 20. Novi Sad, „Ekskurzije i nastava u prirodi“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 21. Beograd, Skupština Grada Beograda, „Javne nabavke u predškolskom sistemu Grada Beograda“, 2014.
 • 22. Kopaonik, „Javne nabavke u praksi“; „Pripreme za izradu Plana nabavki za 2015.“; „Značaj okvirnog sporazuma u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama“; „Izveštavanje o postupcima javnih nabavki – četvrti kvartal“ i „Interna kontrola javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 23. Beograd, Hotel Astoria, Obuka za službenika za javne nabavke, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 24. Kopaonik, „Planiranje i izrada plana nabavki za 2015. godinu u ustanovama obrazovanja“ i „Nabavka ekskurzije primenom okvirnog sporazuma“, Institut za ekonomiju i pravo, 2014.
 • 25. Beograd, Visoka tekstilna škola za DTM, „Operativni menadžment“, drugi semestar, 2014.
 • 26. Vrnjačka Banja, „Planiranje, uputstva za planiranje, problem istovrsnosti, opšti rečnik nabavki i usklađivanje finansijskog plana i plana nabavki“, „Najčešći problem u praksi javnih nabavki u Srbiji“, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 27. Beograd, „Interna obuka zaposlenih u oblasti javnih nabavki“, JKP „Beogradske elektrane“, 2015.
 • 28. Grocka, „Planiranje javnih nabavki i okvirni sporazum“, Opština Grocka, 2015.
 • 29. Beograd, Hotel Astoria, Obuka za službenika za javne nabavke, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 30. Aranđelovac, Hotel Izvor, „Postupak javne nabavke u CEB-RHP projektu“, Komesarijat za izbeglice, 2015.
 • 31. Borsko jezero, Hotel Jezero, „Projekat, priprema, sprovođenje i izvršenje ugovora o javnoj nabavci u lokalnim samoupravama po Regional Housing Programe“, „Postupak izbora javno privatnog partnera“ „Odgovornost menadžmenta u potupcima javnih nabavki“, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 32. Beograd, Visoka tekstilna škola za DTM, „Menadžment javnim nabavkama“, prvi semestar, 2015.
 • 33. Kladovo, hotel “Đerdap”, Savetovanje: Aktuelno u oblasti obrazovanja i vaspitanja, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 34. Krakow, Lecture and Panel – Economic Forum, 2015.
 • 35. Kladovo, hotel “Đerdap”, Savetovanje: Javne nabavke – Primena u praksi, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 36. Beograd, PIU, Obuka za službenika za javne nabavke, 2015.
 • 37. Beograd, Hotel „Park“, Izmene zakona o javnim nabavkama, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 38. Beograd, DUŽS, Obuka za službenika za javne nabavke, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 39. Vrnjačka Banja, Hotel „Breza“, Izmene zakona o javnim nabavkama, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 40. Sremska Mitrovica, Izmene zakona o javnim nabavkama, Centar za menadžment nabavki, 2015.
 • 41. Beograd, Visoka tekstilna škola za DTM, „Operativni menadžment“, drugi semestar, 2015.
 • 42. Zrenjanin, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 43. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 44. Beograd, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 45. Barajevo, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 46. Aranđelovac, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 47. Zrenjanin, Fakultet za menadžment, „Upravljanje kvalitetom“, drugi semestar, 2015.
 • 48. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Upravljanje kvalitetom“, drugi semestar, 2015.
 • 49. Beograd, Fakultet za menadžment, „Upravljanje kvalitetom“, drugi semestar, 2015.
 • 50. Barajevo, Fakultet za menadžment, „Upravljanje kvalitetom“, drugi semestar, 2015.
 • 51. Aranđelovac, Fakultet za menadžment, „Upravljanje kvalitetom“, drugi semestar, 2015.
 • 52. Borsko Jezero, Izmene zakona o javnim nabavkama, Institut za ekonomiju i pravo, 2015.
 • 53. Ruma, Centar za kulturu, „Plan javnih nabavki i izmene Zakona o javnim nabavkama“, Centar za menadžment nabavki, 2015.
 • 54. Pančevo, Opština, Odgovornost u javnim nabavkama, Plan javnih nabavki i Izmene Zakona o javnim nabavkama“, Centar za menadžment nabavki, 2015.
 • 55. Kopaonik, Poslovanje direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, Institut za ekonomiju i pravo, 2016.
 • 56. Beograd, Opština Zvezdara, „Javne nabavke – aktuelnosti za naručioce“, Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2016.
 • 57. Beograd, FAM, Obuka za službenika za javne nabavke, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 58. Beograd, FAM, Javne nabavke u javno-komunalnom sektoru, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 59. Tara, Hotel Omorika, Javne nabavke na Tari, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 60. Subotica, Javne nabavke – aktuelnosti i praksa, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 61. Zrenjanin, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2016.
 • 62. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2016.
 • 63. Beograd, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2016.
 • 64. Barajevo, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2016.
 • 65. Aranđelovac, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2016.
 • 66. Beograd, Visoka tekstilna škola za DTM, „Menadžment javnim nabavkama“, prvi semestar, 2016.
 • 67. Pančevo, Obuka za službenika za javne nabavke, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 68. Beograd, Procedure javnih nabavki u JKP, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 69. Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Open Public Procurement day, EBRD, 2016.
 • 70. Banja Koviljača, Hotel Royal Spa, Javne nabavke u Banji koviljači, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 71. Beograd, Hotel „Prestige“, Novine u postupcima javnih nabavki i primena u praksi, Udruženje ponuđača Srbije, 2016.
 • 72. Bačka Palanka, Procedure javnih nabavki u JKP, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 73. Beograd, Obuka za službenika za javne nabavke, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 74. Ruma, Centar za kulturu, „Plan javnih nabavki i nabave usluga đačkih putovanja“, Centar za menadžment nabavki, 2016.
 • 75. Beograd, Visoka tekstilna škola za DTM, „Menadžment javnim nabavkama“, drugi semestar, 2016.
 • 76. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2016.
 • 77. Beograd, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 78. Barajevo, Fakultet za menadžment, „Upravljanje proizvodnjom“, drugi semestar, 2015.
 • 79. Beograd, Fakultet za menadžment, „Menadžment javnh nabavki“, master, drugi semestar, 2016.
 • 80. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Menadžment javnh nabavki“, master, drugi semestar, 2016.
 • 81. Beograd, Rektorat Beogradskog univerziteta, „Planiranje javnih nabavki“, Centar za menadžment nabavki, 2017.
 • 82. Beograd, Visoka tekstilna škola za DTM, „Operativni menadžment“, prvi semestar, 2017.
 • 83. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2017.
 • 84. Beograd, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2017.
 • 85. Barajevo, Fakultet za menadžment, „Organizacija preduzeća“, prvi semestar, 2017.
 • 86. Pančevo, Fakultet za menadžment, „Strategija javnh nabavki“, master, prvi semestar, 2017.
 • 87. Beograd, Fakultet za menadžment, „Strategija javnh nabavki“, master, prvi semestar, 2017.
 • 88. Barajevo, Fakultet za menadžment, „Strategija javnh nabavki“, master, prvi semestar, 2017.
 • 89. Zlatibor, Mona, „Zlatibor je Centar“, Centar za menadžment nabavki, 2017.
 • 90. Beograd, Privredna komora Srbije, „Plan javnih nabavki“, 2017.
 • 91. Beograd, Rudo, Javne nabavke u oblasti medicinskih ustanova, 2017.
 • 92. Beograd, OŠ „Branko Radičević“, Javne nabavke u ustanovama obrazovanja – za računovodstvo, CMN 2017
 • 93. Borsko jezero, „Borsko jezero je Centar“, Centar za menadžment nabavki, 2017.
 • 94. Beograd, Obuka za službenika za javne nabavke, Centar za menadžment nabavki, 2017.
 • 95. Beograd, CMN, Okvirni sporazum i lokalna samouprava, CMN, 2017.
 • 96. Novi Sad, Dani javnih nabavki, Visoka poslovna NS i CMN, 2017.
 • 97. Novi Sad, Obuka za službenika za javne nabavke, Visoka poslovna NS i CMN, 2017.
 • 98. Beograd, Seminar „Za Nemanju“, Grad Beograd i CMN, 2017.
 • 99. Kragujevac, Javne nabavke – okvirni sporazum, Udruženje ponuđača, 2017.
 • 100. Ivanjica, Početak školske godine 2017/2018, Centar za menadžment nabavki, 2017.
 • 101. Beograd, Humanitarni seminar „Za Nemanju“, Grad Beograd i CMN, 2017.
 • 102. Banja Koviljača, Hotel Royal Spa, Javne nabavke u Banji koviljači, Centar za menadžment nabavki, 2017.
 • 103. Mladenovac, Opština, Seminar o javnim nabavkama, entar za menadžment nabavki, 2017

Ostavite odgovor