Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 3/2018

Sadržaj

Strana 5. Andrijana Jovanović, dr Marko Špiler Pravna tekovine Evropske unije u oblasti javno privatnog partnerstva

Strana 21. Branimir Blagojević Planiranje javnih nabavki i istraživanje tržišta – značaj i dobra praksa

Strana 33. Miloš Jović Elektronska javna nabavka

Strana 47. Mr. sc. Ivan Šprajc: Zašto mislim da je ZJN (opet) nesutavan

Strana 53. Nikola Živančević Zakonite i neophodne radnje naručioca prilikom jednostranog raskida ugovora zbog neispunjenja obaveza druge ugovorne strane, aktiviranje sredstava obezbeđenja i negativna referenca

Strana 65. Dr Marko Špiler Analiza postupaka zaštite prava u javnim preduzećima u Vojvodini

Strana 91. Ivan Nikčević FIDIC opšti uslovi ugovora i njihova primena na domaćem tržištu

Strana 123. ISSO standardi

Strana 135. Todorović I., Komazec S., Krivokapić D,
4

Uticaj procesa pristupanja Republike Srbije EU na lokalne samouprae iz oblasti javnih nabavki

Strana 147. M.Listeš, S.Lečić, P.Živković Kontroling

Strana 155. Aktuelnosti iz „Centra“

Strana 177. Katalogizacija

Ostavite odgovor