VELIKO SAVETOVANJE – KOPAONIK – „Putnik“**** – 09. – 12. decembar 2018.

Održan je Veliki seminar CMN na Kopaoniku u hotelu Putnik, pred skoro 200 učesnika. Predavači na Seminaru su : Dr Marko Špiler (CMN), Miloš Jović (Uprava za javne nabavke), Branimir Blagojević (Rep. komisija za jn.), Andrijana Jovanović (Rep. Komisija za JPP), Slavica Jašić (Min. prosvete), Miloš Blagojević (Min. prosvete), Aleksandra Litričin (advokat), Saša Varinac (advokat)

Prvog dana predavanja su održali Miloš Jović, koji je predstavio Portal javnih nabavki, Marko Špiler, koji je uveo učesnike u aktuelnosti vezane za Novi Zakon o javnim nabavkama, Branimi Blagojević je govorio o postupcima javnih nabavki shodno Nacrtu Zakona o javnim nabavkama. Sledi pauza za kafu, nakon koje Slavica Jašić i Miloš Blagojević predstavljaju najbitnije aktuelnosti iz prosvete, nauke i obrazovanja.

Drugi dan je doneo prepunu salu i pored idiličnog dana na Kopaoniku prekrivenom snegom i trajanja Ski Openinga. U jutarnjem bloku Slavica Jašić i Miloš Blagojević predstavljaju najbitnije aktuelnosti iz oblasti osnovnog, predškolskog i srednjeg obrazovanja, a Marko Špiler izmene Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na ustanove obrazovanja i vaspitanja. U drugom bloku Mijoš Jović detaljno analizira aktuelnosti u domenu mišljenja Uprave za javne nabavke, a Branimir Blagojević govori o Ugovoru o javnoj nabavki shodno najavljenom Zakonu o javnim nabavkama. Sledi panel sa pitanjima i odgovoriima kom se pridružuju Aleksandra Litričin i Saša Varinac.

Trećeg dana u sjajnom ambijentu hotela Putnik, prvi blok otvara Aleksandra Litričin, opisujući tok postupka javne nabavke u skladu sa Nacrtom Zakona o javnim nabavkama. Potom Saša Varinac govori o Pravnoj zaštiti u skladu sa Nacrtom Zakona o javnim nabavkama. Sledi zaslužena pauza a u popodnevnom bloku Marko Špiler i Aleksandra litričin drže predavanja o Okvirnom sporazumu, odnosno Nabavkama u skladu sa PRAG procedurama. Nakon pitanja i odgovora završen je zvanični deo Savetovanja. Svečana večera je po programu trebalo da traje od 20:00 do 01:00, ali….

Ostavite odgovor