OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE – 11. i 12. aprila, BEOGRAD

Na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 77/2014, 83/2015), Centar za menadžment nabavki, u sali za edukacije „Centra za menadžment“ u Beogradu, organizovao Obuku za službenika za javne nabavke. Obuka je održana 11. i 12. aprila 2018. godine, sa početkom u 09:00 časova;  u Beogradu.

Obuku su vršili predavači: Miloš Jović, Dr Marko Špiler i  Aleksandra Litričin. Obuka se sastoji iz 30 časova, podeljenih u dva radna dana, na bazi usmenih izlaganja predavača interaktivnog tipa, prezentacija predavača, konsultacija i simulacije testa – ispita. Učesnici dobijaju knjigu „Menadžment javnih nabavki“, primerak Zakona o javnim nabavkama. Na kraju obuke vrši se simulacija testa za ispit za službenika za javne nabavke, sačinjenog na osnovu dosadašnjih pitanja sa ispita za Službenika za javne nabavke.

Prvog dana predavanje su držali Aleksandra Litričin, potom Dr Marko Špiler i u trećem bloku Miloš Jović. Predavanja su bila iscrpna i u skladu sa Programom obuke, regulisanim Podzakonskim aktom, predavači su sa učesnicima na Obuci morali da pređu 30 oblasti koje obuhvataju ceo Zakon o javnim nabavkama, pa se Organizator potrudio da sa 3 predavača i pauzama za kafu u kafeu „Brooklin“ i restoranu „Rada“, kao i ručkom „a la card“ u Restoranu „Rada“ učini ovaj naporan rad učesnicima što podnošljivijim, o čemu dovoljno govore pozitivni komentari nakon završene Obuke.

Drugi dan su predavanje istim redosledom držali Aleksandra Litričin, potom Dr Marko Špiler i u trećem bloku iscrpnim i sjajnim predavanjem uz test i odgovore na preko 180 pitanja – Miloš Jović. Kako je Obuka prvog dana trajala do posle 18:00 časova, jako brzo je postalo jasno da će rad drugog dana trajati još duže. Nakon predavanja usledila je dodela Sertifikata, a učesnici su nastavili druženje u susednom kafeu, kao uvertiru za budući zajednički rad i druženja na seminarima i obukama.

Program Obuke:

Sreda, 11.04.2018.

1) ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U SRBIJI;
2) POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;
3) NAČELA JAVNE NABAVKE;
4) NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;
5) ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;
6) JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
7) SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;
8) POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
(otvoreni postupak;restriktivni postupak;kvalifikacioni postupak;pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;konkurentni dijalog;konkurs za dizajn;javna nabavka male vrednosti)

9) POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
10) ELEKTRONSKA LICITACIJA;
11) CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;
12) PLAN NABAVKI;
Četvrtak, 12.04.2018.

13) PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
14) OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;
15) KONKURSNA DOKUMENTACIJA- PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;

16) USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;
17) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;
18) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;
19) NEGATIVNE REFERENCE;

20) PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;

21) ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;
22) PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;
23) DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;
24) UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;
25) JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBR. I POŠTANSKIH USLUGA;
26) JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;
27) EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;
28) ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,
29) NIŠTAVOST UGOVORA;
30) KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI.

Ostavite odgovor