Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 2/2018

Sadržaj

Strana 7.

Miloš Jović – Pregovaranje u postupku javne nabavke

 Strana 23.

Aleksandra Litričin – Inovativno partnerstvo i konkurentni postupci sa pregovaranjem kao novi postupci javnih nabavki

 Strana 35.

Dr Marko Špiler – Značaj antikorupcijskog pristupa sistemu javnih nabavki kao elementa društvene odgovornosti

 Strana 49.

Marko Špiler PhD. – Significance of the anti-corruption approach to the public procurement system as an element of social responsibility

 Strana 63.

Andrijana Jovanović – Pravna regulativa Evropske unije u oblasti javno privatnog partnerstva

 Strana 71.

Mr. sc. Ivan Šprajc – Zašto mislim da je ZJN (opet) nesutavan

 Strana 75.

Nikola Živančević – Javna nabavka goriva

 Strana 93.

Vesna Janković – Dodeljivanje sredstava putem javnog konkursa

 Strana 115.

Vesna Rudić – Značaj profesionalizacije i edukacije  iz oblasti javnih nabavki svih učesnika  u postupku  planiranja i sprovođenja (javnih) nabavki

 Strana 135.

Milan Petrović – Korporativno upravljanje

 Strana 147. 

Snežana Parezanović – Lidersko delovanje direktora u funkciji razvoja škole

 Strana 163. – Aktuelnosti iz „Centra“

 Strana 176. – Katalogizacija

Ostavite odgovor