Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 4/2017

Strana 7.

Miloš Jović – U susret novom Zakonu o javnim nabavkama – usklađivanje sa zakonodavstvom EU


 Strana 15.

Aleksandra Litričin – Inovativno partnerstvo


Strana 25.

Branimir Blagojevic – Republic of Serbia in the Accession Process to the European Union and the Public Procurement Reform


Strana 33.

Mr. sc. Ivan Šprajc – Prethodno savjetovanje gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave


Strana 37.

dr Marko Špiler,  Božana Gaćić – Elementi analitičkog okvira za globalni proces reforme sistema javnih nabavki

 


Strana 61.

Dr Marko Špiler, M.A. Andrijana Jovanović – Efekti javno-privatnog partnerstva kao modela finansiranja u Republici Srbiji


Strana 77.

Praktikum – model konkursne dokumentacije (okvirni sporazum iz pregovaračkog postupka)


Strana 165. – Aktuelnosti iz „Centra“


Strana 173. – Katalogizacija

Ostavite odgovor