Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 3/2017

Strana 7.

Dr Marko Špiler – Dileme i predlozi u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, u skladu sa Direktivama EU


 Strana 15.

Nikola Živančević – Javna nabavka naftnih derivata


Strana 47.

Milan Petrović – Korporativno upravljanje


Strana 59.

Slobodan Ogrizović – Kako izabrati direktora


 Strana 69.

Marko Špiler – Elementi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki


  Strana 107.

dr Marko Špiler,  Mirjana Milovanović – Strateški pristup dijaspori


 Strana 117.

Andrijana Perić – Uticaj menadžera na proces motivacije zaposlenih u javnom sektoru


 Strana 125.

Dr Marko Špiler – Krivična i prekršajna odgovornost u sistemu javnih nabavki


 Strana 139.

PREGOVORI poglavlje 5


Strana 145.

Prezentacija, Grupa autora – Novine koje donosi Zakon o javnim nabavkama


 Strana 177.

Aktuelnosti iz „Centra“


 Strana 197.

Katalogizacija

Ostavite odgovor