Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 1/2017

Sadržaj

Strana 7.

Miloš Jović

Upravljanje rizicima u javnim nabavkama

Strana 17.

Nataša Lazarević

Javne nabavke u oblasti putne infrastrukture

Strana 27.

Aleksandra Litričin

Suspenzivno dejstvo podnetog zahteva za zaštitu prava

Strana 35.

Slobodan Ogrizović

Istraživanje tržišta – kao pripremna aktivnost za pokretanje javne nabavke

Strana 43.

Aca Marković, Liljana Marković, Marko Špiler

Elementi organizovanja i upravljanja preduzećima u energetskom sektoru

Strana 63.

Rastislav Čeh

Finansijski plan budžetskih korisnika

Strana 73.

Dr Marko Špiler, Natalija Matović

Direktive Evropske unije o javnim nabavkama i mere protiv korupcije

Strana 79.

Dr Marko Špiler, Mirjana Milovanović

Specifičnosti javnih nabavki usluga

Strana 89.

Nikola Živančević

(Javna) nabavka ekskurzija i đačkih putovanja – analiza, predlozi i problematika

Strana 113.

Mr. sc. Ivan Šprajc:

Prethodno savjetovanje gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave

Strana 115.

Vesna janković

Korupcija u javnim nabavkama

Strana 129.

Praktikum – model konkursne dokumentacije (popravka uređaja)

Strana 168.

Aktuelnosti iz „Centra“

Strana 178.

Dobrodošli!

Ostavite odgovor