Konsultantske usluge

Oblast usluga savetovanja ili kako je u poslovnoj korespodenciji poznatiji i prepoznatljiviji naziv – konsultantske usluge, predstavlja, još uvek u nas, granu tržišta koja je u povoju ali i koja, nesumnjivo, beleži ekspanziju. Zato verujemo da ste dobijali i da ćete dobijati ponude za pomenute usluge od strane naših cenjenih i poštovanih kolega iz drugih konsultantskih kuća i organizacija, u čemu mi ne vidimo ništa loše, naprotiv. Pažljivo se uveravajući, i to lično, u kvalitet i koncept cenjenih kolega smo odlučili da ponudimo nešto što je u toliko drugačije koliko smo mi ocenili da je nama u praktičnom radu nedostajalo kada smo se susretali sa savetima konsultanata. To je bila inicijalna ideja za nastanak Centra za menadžment nabavki.

Taj drugačiji koncept i novi vid usluge na tržištu temeljimo na grupisanju ili kako smo mi to nazvali – mreži profesionalaca, eksperata i profesora u oblastima javnih nabavki. Smatramo da samo velikom grupom ljudi najrazličitijih profesionalnih profila i oblasti možemo pokriti apsolutno sve faze u oblasti javnih nabavki, počevši od faze planiranja, preko faze sprovođenja i izvršenja, do faze izrade modela svih akata (uključujući i interni akt) i na kraju faze zaštite prava. Zbog navedenog, našu mrežu čine profesori iz oblasti javnih nabavki, profesori upravnog prava, zaposleni u institucijama kao što su Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava, Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Ministarstva, javnih preduzeća, prosvetnih ustanova, profesionalci – sertifikovani službenici za javne nabavke, eksperti iz oblasti koji se kao predmeti javnih nabavki najčešće pojavljuju kod naručilaca (inženjeri arhitekture, elektro inženjeri, nutricionisti, sanitarni inspektori, prosvetni inspektori, revizori, farmaceuti, tehničko osoblje… itd.). Kada svako od navedenih, iz svog delokruga, dá mišljenje u bilo kojoj od opisanih faza u predmetnoj nam oblasti, možete biti sigurni u zakonitost i svrsishodnost postupanja, te na kraju i kvalitet u izvršenju.

 

Pet uspešnih godina je iza nas, a velika satisfakcija je svakako velika mreža klijenata iz različitih oblasti, počevši od naručilaca iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, preko javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova pa sve do visoko-školskih institucija. Više desetina organizovanih seminara, obuka, savetovanja, ali i revizija poslovanja poslova javnih nabavki nam daje za pravo da se nadamo da će ova godina biti još uspešnija na svim poljima. Voleli bi da Vas ovaj poziv motiviše da potražite i raspitate se kod kolega o našem radu jer preporuku smatramo jedinom pravom i iskrenom reklamom. Imajući u vidu sve navedeno ali i ne zanemarivajući činjenicu da svako od naručioca ima različite potrebe, smo pripremili sveobuhvatni paket konsultanstkih usluga našeg Centra:

Savetodavne usluge „Centra“ čine gonsultacije putem elektronske pošte – mejla, telefonske konsultacije, najmanje jedan dolazak kvartalno u prostorije naručioca, izrada kvartalnog izveštaja, pregled, analiza, predlozi, ispravka i izrada akata iz postupka, izrada plana javnih nabavki i plana na koji se zakon ne primenjuje, izrada konkursne dokumentacije i vođenja postupka, otvaranje ponuda od strane sertifikovanog službenika za javne nabavke, korekcija i izrada internog akta, sprovođenje svih postupaka javnih nabavki (otvoreni, javna nabavka male vrednosti, restriktivni, kvalifikacioni, pregovarački sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn), sprovođenje postupaka sa ciljem zaključivanja okvirnih sporazuma, priprema dokumenata u eventualnom postupku zaštite prava ponuđača, rad na upravnom/nadzornom/školskom odboru i dostupnost modela svih akata u trajanju od godinu dana.

Ako imate nedoumica, pitanja, sugestija ili i Vi kao i mi više volite „živu“ reč, kontaktirajte nas putem telefona na broj → 064/ 24 800 25 i zakažite sastanak sa nama.

Naravno, na raspolaganju su vam i drugi vidovi komunikacije, pre svega elektronska pošta – mejl → office@cmn.rs ;m.spiler@cmn.rs .

Za vizuelni kontakt posetite naš sajt → www.cmn.rs i upoznajte se sa aktuelnostima Centra.

U nadi skorije saradnje vas srdačno pozdravljamo.

CMN

Prof. dr Marko Špiler OVDE

Nikola Živančević OVDE

Miloš Jović OVDE

Vlado Krivokapić OVDE

Ljiljana Krstić OVDE

Vladimir Špiler OVDE

Dragana Marinković OVDE

Marko Radaković OVDE

Jelena Krstić OVDE

Spomenka Tasić OVDE

Nikola Tasić OVDE

Ostavite odgovor